Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

CTA söker två doktorander och en postdoktor

Alla tre tjänsterna kommer att vara anknutna till forskningsprogrammet Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom människovårdande organisationer. Forskningsprogrammet finansieras av Forte. 

Läs mer om forskningsprogrammet 
Utlysning doktorandtjänst - med fokus på vittnen till arbetsplatsmobbing
Utlysning doktorandtjänst - med fokus på första linjens chefer
Utlysning postdoktor

Sista ansökningsdag är 11 mars. 

Bokomslag 10 mars 2017

Utmaningar i arbetets organisering och forskning

På jakt efter framtidens arbete är en ny bok om forskningspolitik på arbetsorganiseringens område. Några av bokens författare gästar CTA fredag 10 mars kl. 9-12 för att samtala om forskning, arbete, organisation och teknik. 

Läs mer - inbjudan och anmälan

Tuija Muhonen nov16

CTA-forskare får 9 miljoner av FORTE

Välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg har under de senaste decennier genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Anslaget bidrar till vidareutveckling av pågående och planerade forskningsprojekt samt möjliggör nyrekryteringar för initiering av nya projekt.  Det övergripande målet är att utveckla teoretiska ansatser, arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO. Programperioden sträcker sig från 2017-2019 med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.  Programbidraget möjliggör expansion av CTA som forskningscentrum. 

Senast uppdaterad av Malin Idvall