Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Marie Louise Österlind1

CTA-seminarium med Marie-Louise Österlind

Oktober månads seminarium hålls av Marie-Louise Österlind, FD i psykologi med inriktning mot arbetslivet vid Högskolan Kristianstad. Titeln på seminariet är "Looking into the box: Verksamhetsnära kommunala omsorgschefer reflekterar över arbetssituation och chefsroll".  

Läs mer om seminariet och anmälan

Hanne B

CTA-forskning om socialsekreterares arbetsmiljö

Hanne Berthelsen har precis avslutat en studie av Malmös socialsekreterares arbetsmiljö. En arbetsmiljö som utmärks av hög arbetsbelastning och intensivt arbetstempo. Resultatet av undersökningen visar både på styrkor och brister i socialsekreterarnas arbetsmiljö. 

Läs mer om studien

PeterHakanssonAug2014v2

Utvärderingsrapporter publicerade av CTA-forskare

Peter Håkansson har nyligen publicerat två utvärderingsrapporter. Den ena, med titeln Utvärdering av Oden, är på uppdrag av samordningsförbundet Finsam MittSkåne. Oden är ett samverkansprojekt som syftar till att finna nya vägar att nå ungdomar som varken studerar eller arbetar. Den andra utvärderingsrapporten handlar om det mångkulturella perspektivet inom utbildningen Skydd mot olyckor. Rapporten heter "Finnas för alla medborgare.."

Medarbetarundersökningar före flytt

Medarbetarna på fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle upplevde hög arbetsbelastning och många var oroliga för att flytten till nya lokaler i Niagara utan egna rum. Det visar medarbetarenkäter som Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde i våras. I maj-juni 2016 görs en uppföljningsenkät.

Medarbetarundersökning KS

Medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Malin Idvall