Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

lisa bjork

Årets första CTA-seminarium


Temat för vårens CTA-seminarier är 
"Arbetsorganisation och ledarskap". Först ut, onsdag 16 mars kl. 15.15-16.30 är Lisa Björk som är utvecklingsledare i organisation och ledarskap vid Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen. Hon disputerade 2013 med en avhandling om chefers förutsättningar i offentlig sektor och hennes forskning och undervisning handlar om styrning, organisation och arbetsmiljö, ofta ur ett genusperspektiv. Hennes seminarium handlar om att vara chef i offentlig sektor - om chefers förutsättningar, arbetsmiljö och hälsa.

Läs mer om seminariet och anmälan

CTA projektbild1Planeringsbidrag till CTA - en god början på 2016

CTA har beviljats planeringsbidrag från Arbetsmiljöverket för att under våren 2016 utveckla ett projekt om Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat med fokus på första linjens chefer. Bara 11 av sammanlagt 104 ansökningar beviljades medel. Syftet med bidraget är att utveckla skissen till en fullständig ansökan för fortsatta projektmedel under 2016-2018. 

Medarbetarundersökningar före flytt

Medarbetarna på fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle upplevde hög arbetsbelastning och många var oroliga för att flytten till nya lokaler i Niagara utan egna rum. Det visar medarbetarenkäter som Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde i våras. I maj-juni 2016 görs en uppföljningsenkät.

Medarbetarundersökning KS

Medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Johan Portland