Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

CTA - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering

Elin Funck v2

CTA-seminarium om hur sjukvården gjorts granskningsbar

Onsdag 31 maj kl. 15.00 är det dags för vårens sista CTA-seminarium med Elin Funck, docent i företagsekonomi och verksam vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö. Seminariet syftar till att visa hur sjukvården över tid gjorts granskningsbar och hur läkarprofessionen aktiv tagit del i denna förändring. Diskussion kommer även att föras om vad konsekvenserna blir när en profession blir granskningsbar. 

Läs mer om seminariet och anmälan

Tuija Muhonen nov16

CTA-forskare får 9 miljoner av FORTE

Välfärdsorganisationer såsom skola, vård och omsorg har under de senaste decennier genomgått stora förändringar och förändringstakten är fortfarande hög. Detta har påverkat arbetsmiljön inom dessa organisationer negativt och utgör en av vår tids stora samhällsutmaningar. Hur arbetet organiseras och leds bidrar till att forma arbetsmiljön för båda chefer och medarbetare. Forskargruppen vid CTA har fått bidrag från Forte för ett forskningsprogram som handlar om organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat inom välfärdsorganisationer. Anslaget bidrar till vidareutveckling av pågående och planerade forskningsprojekt samt möjliggör nyrekryteringar för initiering av nya projekt.  Det övergripande målet är att utveckla teoretiska ansatser, arbetsformer och metoder som kan användas för forskning, praktik och intervention i syfte att utveckla en hållbar arbetsmiljö i framtidens HSO. Programperioden sträcker sig från 2017-2019 med möjlighet till förlängning för ytterligare tre år.  Programbidraget möjliggör expansion av CTA som forskningscentrum. 

Senast uppdaterad av Malin Idvall