Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Maren Formazin1

Seminar about psychosocial work environment

Which psychosocial working conditions are related to burnout and job commitment? Maren Formazin,who holds a PhD in Psychology and works as a research scientist at the Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), in Berlin, will address this in her CTA-seminar “Assessing the psychosocial work environment” Thursday 3rd of November at 15.15.

Read more and sign up 

Hanne B

CTA-forskare får 3.2 miljoner till forskningsprojekt

Hanne Berthelsen har fått beviljat forskningspengar från FORTE för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön betydelse för tandvårdskvalitén på kliniknivå. Hypotesen är att kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som kompositfyllningar långt bak i munnen, påverkas av såväl de sociala relationerna på kliniken som arbetsbelastning. Syftet är således att undersöka i vilken utsträckning a) tandfyllningars hållbarhet och b) rapporterade avvikelser påverkas av upplevd arbetsbelastning, samarbetsklimatet samt huruvida sådana samband förmedlas via upplevd stressnivå. 

Medarbetarna i Niagara upplever försämringar

CTA-forskarna Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde före och ett år efter flytten till Niagara medarbetarundersökningar på fakulteterna KS och TS. Det övergripande resultatet pekar på att medarbetarna 2016 upplever ett antal försämringar i den psykosociala och fysiska arbetsmiljön jämfört med 2015. Rapporterna har lämnats över till fakultets- och högskoleledningen. Forskarna på CTA kommer även att genomföra ett antal uppföljande intervjuer och därefter sammanställa materialet i en mer utförlig rapport. 

Rapport medarbetarundersökning KS

Rapport medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Malin Idvall