Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

CTA-seminarium om ledarskap i socialtjänsten

Susanne Tafvelin1

Onsdag 25 maj kommer Susanne Tafvelin, legitimerad psykolog och lektor vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet och håller seminarium med titeln "Ledarskap i socialtjänsten: förutsättningar, hinder och möjligheter". Intresset är stort för detta seminarium, men det finns fortfarande platser kvar. Seminariet streamas för den som inte kan vara med på plats. Klicka här för detta och andra streamade seminarier.

Läs mer om seminariet och anmälan

CTA-seminarium -  "Looking into the box": Hur kommunala omsorgschefer skapar mening i sitt arbete och i sin roll som chef

Marie Louise Österlind1

Vårens CTA-seminarier på temat "Arbetsorganisation och ledarskap" har lockat många intresserade deltagare. Onsdag 8 juni kl. 15.15 avslutas säsongen av Marie-Louise Österlind, fil. dr i psykologi och lektor på Högskolan Kristianstad.

Läs mer om seminariet och anmälan

Medarbetarundersökningar före flytt

Medarbetarna på fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle upplevde hög arbetsbelastning och många var oroliga för att flytten till nya lokaler i Niagara utan egna rum. Det visar medarbetarenkäter som Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde i våras. I maj-juni 2016 görs en uppföljningsenkät.

Medarbetarundersökning KS

Medarbetarundersökning TS

Arbetsklimat påverkar kvalitet


Hanne BCTA-forskaren Hanne Berthelsen presenterade en forskningsrapport på årets odontologiska riksstämma i Göteborg som visar att arbetsklimat påverkar kvalitet. Hanne menar att medarbetare som upplever stort stöd, tillit och gemenskap på jobbet värderar att arbetet som görs håller en högre kvalitet, än kollegor som rapporterar mindre sammanhållning på arbetsplatsen.

Läs artikeln i Tandläkartidningen

Senast uppdaterad av Malin Idvall