Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Att kolla Facebook-profilen vid rekrytering

Anna-HedenusDet blir allt vanligare att arbetsgivare och rekryterare kollar upp de jobbsökande online. Internet erjbuder en rik källa till information, där professionella och yrkesrelavanta uppgifter ofta ligger sida vid sida med mer privata bilder och uppgifter.

Höstens sista CTA-seminarium 10 december hålls på engelska av Anna Hedenus, från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon kommer att belysa tidiga resultat från ett 4-årigt forskningsprojekt om hur informationssökningarna görs, vad man tittar efter och vad som bedöms som positivt eller negativt, samt hur man hanerar etiska frågor och gränsdragningsproblem. 

Läs mer om seminariet och anmälan

Vill du ha hjälp och skriva forskningsansökningar?

Centrum för professionsstudier (CPS), Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) och Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) bjuder in professions-, arbetslivs- och sexualitetsforskare vid Malmö högskola till ett ansökningsseminarium inför inlämning till FORTE och Riksbankens Jubileumsfond 2015.

Seminariet äger rum onsdagen den 14 januari 2015 kl. 13.15 i konferensrummet, Institutionen för socialt arbete, vån. 3 på Scylla.

Vid seminariet får ni hjälp att förbättra er egen ansökan samtidigt som ni granskar de andras ansökningar. Var noga med att följa anvisningar inför ansökan och ta del av de råd som professor Lennart Svensson ger. Utöver denna kollegiala granskning kommer professor Lennart Svensson vid Göteborgs universitet att läsa och kommentera ansökningarna.

Läs några råd inför ansökning

CTA medarrangör av internationell konferens

TuijaMDen sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" hålls i Malmö nästa år. Datum för konferensen är 19-22 maj.Fokus för konferensen är hur samhället, arbetet och familjen förhåller sig till varandra på ett meningsfullt sätt i tid och rum. Konferensen är ett samarbete mellan CTA och Urbana Studier. Läs mer om konferensens sex teman och viktiga deadlines.

Senast uppdaterad av Malin Idvall