Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

CTA-forskare höll en akademisk kvart

Peter150Peter Håkansson, postdoktor på CTA, höll en akademisk kvart på Malmö stadsbibliotek. Den akademiska kvarten är samlingsnamnet för de spännande populärvetenskapliga lunchföreläsningarna som hålls av olika forskare från Malmö högskola.Titeln på Peters lunchföreläsning var "Ung och arbetslös - vad är problemet?".

Lyssna på lunchföreläsningen

Arbetsklimat påverkar kvalitet


Hanne BCTA-forskaren Hanne Berthelsen presenterade en forskningsrapport på årets odontologiska riksstämma i Göteborg som visar att arbetsklimat påverkar kvalitet. Hanne menar att medarbetare som upplever stort stöd, tillit och gemenskap på jobbet värderar att arbetet som görs håller en högre kvalitet, än kollegor som rapporterar mindre sammanhållning på arbetsplatsen.

Läs artikeln i Tandläkartidningen

Medarbetarundersökningar före flytt

Medarbetarna på fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle upplevde hög arbetsbelastning och många var oroliga för att flytten till nya lokaler i Niagara utan egna rum. Det visar medarbetarenkäter som Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde i våras. I maj-juni 2016 görs en uppföljningsenkät.

Medarbetarundersökning KS

Medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Johan Portland