Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Ledarskap i en accelererande värld

Cecilia-SahlströmTorsdag den 12 mars är det åter dags för Arbetslivets Dag, som CTA är med och arrangerar. Temat för i år är "Ledarskap i en accelererande värld". Det blir många spännande inspel och intressanta diskussioner kring högaktuella frågor som psykisk ohälsa, ledarskap, styrning av välfärden, global arbetsplatskultur, integration och vad krävs för att vi ska prestera som bäst.

En av talarna är Cecilia Sahlström, fd poliskommissarie och numera egen företagare. Cecilias inspel handlar om integration - vad kan vi - det civila samhälllet - göra för att människor ska känna sig välkomna till vårt land?

CTA-forskare deltar i stort EU-projekt

roland_ahlstrand_litenRoland Ahlstrand är en av de forskare från sju länder som under en treårsperiod fått 25 miljoner beviljat för att undersöka vilken nationell politik och vilka mekanismer på företagsnivå som skapar fler och bra jobb.

Rolands uppgift är att undersöka kopplingen mellan arbetskvalitet, innovation och sysselsättning. Projektet ingår i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020.

Senast uppdaterad av Malin Idvall