Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Per-Anders Tengland

Höstens första seminarium

Professor Per-Anders Tengland, från fakulteten för Hälsa och samhälle, vid Malmö högskola, håller höstens första CTA-seminarium på temat "Perspektiv på ledarskap". Per-Anders är en filosof med inriktning mot hälsofilosofi. Sin avhandling skrev han om ”begreppet psykisk hälsa”. Seminariet med titeln ”Empowerment som mål och som medel” hålls onsdag 14 september med start kl. 15.15.

Läs mer om seminariet och anmälan

Arbetsklimat påverkar kvalitet


Hanne BCTA-forskaren Hanne Berthelsen presenterade en forskningsrapport på årets odontologiska riksstämma i Göteborg som visar att arbetsklimat påverkar kvalitet. Hanne menar att medarbetare som upplever stort stöd, tillit och gemenskap på jobbet värderar att arbetet som görs håller en högre kvalitet, än kollegor som rapporterar mindre sammanhållning på arbetsplatsen.

Läs artikeln i Tandläkartidningen

Medarbetarundersökningar före flytt

Medarbetarna på fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle upplevde hög arbetsbelastning och många var oroliga för att flytten till nya lokaler i Niagara utan egna rum. Det visar medarbetarenkäter som Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde i våras. I maj-juni 2016 görs en uppföljningsenkät.

Medarbetarundersökning KS

Medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Malin Idvall