Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Thomas Clausen1

CTA-seminarium om positiv psykologi och välbefinnande på jobbet

Onsdag 4 maj gästas CTA av forskaren Thomas Clausen från Danmarks nationella forskningscenter för Arbetsmiljö (NFA). Han håller seminarium på engelska med titeln "Positive psychology and worker wellbeing". Läs mer om seminariet och anmälan.

CTA projektbild1Planeringsbidrag till CTA - en god början på 2016

CTA har beviljats planeringsbidrag från Arbetsmiljöverket för att under våren 2016 utveckla ett projekt om Organisatoriskt och socialt säkerhetsklimat med fokus på första linjens chefer. Bara 11 av sammanlagt 104 ansökningar beviljades medel. Syftet med bidraget är att utveckla skissen till en fullständig ansökan för fortsatta projektmedel under 2016-2018. 

Medarbetarundersökningar före flytt

Medarbetarna på fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle upplevde hög arbetsbelastning och många var oroliga för att flytten till nya lokaler i Niagara utan egna rum. Det visar medarbetarenkäter som Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde i våras. I maj-juni 2016 görs en uppföljningsenkät.

Medarbetarundersökning KS

Medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Johan Portland