Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Teamarbete på operationssal i praktiken

christofer rydenfältDet är titeln på CTAs nästa seminarium på vårens tema "Arbetsliv och ohälsa".Seminariet hålls onsdag den 1 april kl. 13.00-14.30 av Christofer Rydenfält, som är forskare vid institutionen för Designvetenskaper på Lunds universitet. Hans seminarium kommer att behandla professionsperspektiv på arbetet i relation till patientsäkerhet och arbetsmiljö, den praktiska användning av patientsäkerhetsrutiner samt hur ledarskap yttrar sig i praktiken på operationssal.

Anmälan görs till malin.idvall@mah.se

CTA medarrangör av internationell konferens

TuijaMDen sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" hålls i Malmö nästa år och deltagarna kommer från hela världen. Datum för konferensen är 20-22 maj.Fokus för konferensen är hur samhället, arbetet och familjen förhåller sig till varandra på ett meningsfullt sätt i tid och rum. Konferensen är ett samarbete mellan CTA och Urbana Studier.

Läs mer om konferensens sex teman och viktiga deadlines.

CTA-forskare deltar i stort EU-projekt

roland_ahlstrand_litenRoland Ahlstrand är en av de forskare från sju länder som under en treårsperiod fått 25 miljoner beviljat för att undersöka vilken nationell politik och vilka mekanismer på företagsnivå som skapar fler och bra jobb.

Rolands uppgift är att undersöka kopplingen mellan arbetskvalitet, innovation och sysselsättning. Projektet ingår i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020.

Senast uppdaterad av Malin Idvall