Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

CTA-seminarium 27 maj om individualiseringens villkor

Gunnar-Gillberg-webDen 27 maj kl. 13.00 är det dags för vårens sista seminarium på temat "Arbetsliv och ohälsa". Seminariet hålls av Gunnar Gillberg som är fil. dr i arbetsvetenskap och verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.Individens förmåga att navigera mellan olika val och alternativ blir alltmer avgörande för individens livschanser och möjligheter på arbetsmarknaden menar Gunnar Gillberg. Individualiseringen och dess konsekvenser framträder i spänningsfält mellan ett ökat krav på självstyrning och de individuella resurser som genererar en reflexiv förmåga att hantera dessa nya krav.

Anmäl dig till seminariet genom att maila malin.idvall@mah.se

Deltagare från 25 länder och keynote-speakers av 5 nationaliteter

Elin KvandeCTA arrangerar tillsammans med Urbana studier den sjätte internationella konferensen om "Community, work and family" här i Malmö 20-22 maj 2015. Deltagarna kommer från hela världen, hittills har anmälningar kommit in från 25 länder. En av konferensens keynote-speaker är den norske professorn Elin Kvande från institutionen för sociology och statsvetenskap på universitetet i Trondheim. Elin kommer att belysa europeiska pappors möte med den "pappavänliga" välfärdsstaten Norge.

Läs mer om konferensens sex teman och viktiga deadlines.

CTA-forskare uttalar sig i Sydsvenskan

PeterHakanssonArbetslivsforskare Peter Håkanssons forskning är i huvudsak är inriktad på ungdomsarbetslöshet och rör sig i gränslandet mellan civilsamhällets och utbildningssektorns betydelse, socialt kapital samt institutionell förändring.

I Sydsvenskans artikel om att "Involvera idéburna organisationer i etableringen av nyanlända flyktingar" pekar Peter på att chanserna för att hitta en anställning kraftigt ökar för människor som är aktiva i en förening. Läs mer

Senast uppdaterad av Malin Idvall