Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Projektgruppen-CWFCProjektgruppen för Community, Work, Family konferensen: fr v, Hope Witmer, Jonas Lundsten, Jean-Charles E. Languilaire, Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen

Höstens CTA-seminarier

Temat för höstens CTA-seminarier är "Arbetsorganisation och ledarskap". I det fordistiska produktionssättet var den hierarkiska arbetsorganisationen och den auktoritära ledaren självklara byggstenar. Dagens olika post-fordistiska arbetsorganisationer kräver andra typer av ledare. Hösten CTA seminarieföreläsningar kommer att fokusera på ledarens förändrade roll i nya och förändrade arbetsorganisationer, men kommer även att ta upp ledarskap ur andra perspektiv.

Läs mer om höstens seminarier

Susanna Fellman inleder höstens CTA-seminarier

Susanna-FellmanOnsdag 2 september kl 15.15 i Niagara inleder professor Susanna Fellman höstens CTA-seminarieföreläsningar med sitt seminarium "Professionalization and modernization of management: A historical perspective".

Susanna är professor i business history sedan 2011. Hon kom till Göteborg från Helsingfors Universitet, där hon disputerade i ekonomisk och socialhistoria år 2001. Fellman forskar bl.a. kring företagsledarnas och företagsledningens historia, med speciellt fokus på professionalisering och modernisering av företagsledningen. 

Senast uppdaterad av Malin Idvall