Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Alexander Styhre

Höstens CTA-seminarier

Temat för höstens CTA-seminarier är "Perspektiv på ledarskap". Seminarierna hålls på onsdagar mellan 15.15 och 16.30 och det första seminariet blir i mitten på september.
Mer information om datum och innehåll kommer, men redan nu är det klart att det blir professor Alexander Styhre från Handelshögskolan, vid Göteborgs universitet som sätter punkt för höstens seminarieserie onsdag 14 december. Hans seminarium bygger på hans nyligen publicerade bok "Leadership Varieties". 

Arbetsklimat påverkar kvalitet


Hanne BCTA-forskaren Hanne Berthelsen presenterade en forskningsrapport på årets odontologiska riksstämma i Göteborg som visar att arbetsklimat påverkar kvalitet. Hanne menar att medarbetare som upplever stort stöd, tillit och gemenskap på jobbet värderar att arbetet som görs håller en högre kvalitet, än kollegor som rapporterar mindre sammanhållning på arbetsplatsen.

Läs artikeln i Tandläkartidningen

Medarbetarundersökningar före flytt

Medarbetarna på fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle upplevde hög arbetsbelastning och många var oroliga för att flytten till nya lokaler i Niagara utan egna rum. Det visar medarbetarenkäter som Tuija Muhonen och Hanne Berthelsen genomförde i våras. I maj-juni 2016 görs en uppföljningsenkät.

Medarbetarundersökning KS

Medarbetarundersökning TS

Senast uppdaterad av Malin Idvall