Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)

Hur hög arbetslöshet tål vi?

Alexandra-PMer än var fjärde 15-24-åring saknar jobb idag och det verkar inte bli bättre. Detta debatteras söndag 25 januari mellan klockan 16 och 18 på Moriskan i Malmö. En av deltagarna i debatten, som leds av Alexandra Pascalidou, är CTA-forskaren Peter Håkansson.

Det är fritt inträde om man vill vara med på plats, annars går det att följa debatten både i radio P1 och sociala medier #p1debatt.  

Arbetsliv och ohälsa

MortenKCTAs  seminarieföreläsningar våren 2015 kommer att fokusera på olika perspektiv på relationen mellan arbetsliv och ohälsa. Alltmer slimmade arbetsorganisationer leder till ökat tempo och större arbetsbelastning. Det är inte ovanligt att arbetslivet påverkar vår hälsa på olika sätt; det kan gälla psykisk hälsa i form av stressrelaterade symptom och utbrändhet eller fysiska i form av arbetsolyckor.

Morten Kyed, Post.Doc vid Aalborgs universitet är först ut med sitt seminarium "John Wayne and Tarzan no longer work here" onsdag 28 januari. Seminariet hålls på engelska.

Läs mer vårens seminarier

CTA-forskare deltar i stort EU-projekt

roland_ahlstrand_litenRoland Ahlstrand är en av de forskare från sju länder som under en treårsperiod fått 25 miljoner beviljat för att undersöka vilken nationell politik och vilka mekanismer på företagsnivå som skapar fler och bra jobb.

Rolands uppgift är att undersöka kopplingen mellan arbetskvalitet, innovation och sysselsättning. Projektet ingår i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020.

Senast uppdaterad av Malin Idvall