Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stängning/Öppning av perioder 2017

Perioderna i Raindance stänger för bokföring på områdesnivå efter 5 arbetsdagar in i nästföljande månad.
Samtidigt öppnas ny period. Undantag görs dock för december (årsbokslut) som stängs enligt särskild instruktion. Klicka på respektive månad nedan för detaljerad information.

 

Period                   Innevarande period stänger för områdena/ny period öppnar  
Januari 2017-02-08  
Februari 2017-03-08  
Mars 2017-04-10  
April 2017-05-09  
Maj 2017-06-12  
Juni 2017-07-10
 
Juli 2017-08-08  
Augusti 2017-09-08  
September 2017-10-09  
Oktober 2017-11-15 (November öppnas 2017-11-08)  
November 2017-12-08  
December Enligt särskild instruktion (årsbokslut)