Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Använd studenter som stöd i undervisningen

SI_Johanna_webb

Är du rektor och vill använda samverkansinlärning på din skola?

Via Malmö högskola har din skola möjlighet att få hjälp av våra studenter som är SI-ledare. SI-ledare kan användas som en extra resurs till klassläraren med svåra kurser genom att hålla gruppdiskussioner. Våra SI-ledare följer en klass under en hel termin.

SI-ledaren är en bonus i klassrummet

Metoden samverkansinlärning (SI) är ett komplement till den ordinarie undervisningen i en kurs.Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan eleverna och studenten. Det är förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande

– SI ska inte ersätta något annat utan vara en bonus. Det passar på en kurs eller ett ämne som upplevs som svår, med trösklar, en kurs som till exempel har dålig genomströmning, säger Annette Zeidler, SI-koordinator på Malmö högskola.

SI sker normalt i möten om ca 5-15 elever där diskussionen leds av en högskolestudent. Studenten skall inte vara lärare utan mer klargöra svåra frågeställningar inom ämnet genom att ställa frågor, vara bollplank, initiera arbeten i smågrupper och koordinera presentationer av slutsatser. Den äldre studenten genomgår en inledande SI-ledarutbildning där denne får verktyg att använda under sin sejour som SI-ledare.

Malmö högskola är ett av flera lärosäten som ingår i det Nationella samarbetet kring metoden Supplemental Instructional/samverkansinlärning(SI).

Malmö högskola har använt samverkansinlärning sedan höstterminen 2014.  Metoden började användas i matematik- och programmeringskurser och fungerade bra direkt. Men metoden fungerar lika bra i andra ämnen. Nu erbjuder vi gymnasieskolor att samarbeta med oss och våra SI-ledare

Är du intresserad att samverka med Malmö högskola och använda våra SI-ledare som en extra resurs är du välkommen att höra av dig till vår SI-koordinator:

Annette Zeidler,  SI-regional@mah.se

Fakta:

Supplemental Instruction (SI) utvecklades 1973 vid University of Missouri i Kansas City för att öka studentgenomströmningen i ”svåra” kurser. SI som koncept har därefter fått stort genomslag och funnit en hemvist vid mer än 1500 högskolor och universitet i ett trettiotal länder. Metoden är inkluderande och socialiserande eftersom studenterna hamnar i en grupp där de har något naturligt att diskutera. 

Malmö högskola samarbetar med bland annat Region Skåne, Lunds Tekniska Högskola och Teknikcollege Skåne för att sprida SI och använda metoden med syftet att öka intresset för högre utbildning och på sikt bidra till att säkra kompetensen inom yrkesområden med prognostiserad brist på arbetskraft.

Senast uppdaterad av Jeanette Persson