Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information

Bibliotek & IT har fått pedagogiska utvecklingsmedel för att genomföra ett projekt under 2014. Här följer delar ur vår projektansökan:

I såväl kandidatexamen som masterexamen ingår att studenterna ska visa förmågor och färdigheter i att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information (SFS1993:100). Bibliotekarier på Malmö högskolas bibliotek har sedan starten 1998 på olika sätt undervisat studenter i informationssökning och därmed bidragit till att studenter ska kunna uppfylla dessa mål. Samtidigt har informationslandskapet under de senaste 15 åren utvecklats och i Malmö högskolas strategiska plattform Strategi 2020 betonas det studentaktiva lärandet och studenternas aktiva kunskapsutveckling.

Projektet syftar till att skapa nya metoder för att ta till vara studenternas erfarenheter och tidigare kunskaper för att stödja studenternas informationssökning. På vilka nya sätt kan studenterna involveras aktivt i undervisningen för att skapa en fördjupad förståelse dels hos studenten av sin roll i det egna lärandet, dels hos de undervisande bibliotekarierna för studenternas kontext? Hur kan studenternas erfarenheter och kunskaper bidra till att utveckla deras förmågor och färdigheter i förhållande till att söka, samla och värdera information?

Projektet kommer att genomföras under 2014.

I projektgruppen:
Jenny Magnusson
Helen Rasmussen
Martina Vall
Hanna Wilhelmsson
Jessica Zaar

Studenter

Senast uppdaterad av Maria Brandström