Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vi som undervisar

Bibliotekets lärarlag

På biblioteket finns fyra lärarlag som ansvarar för undervisningen i informationssökning på högskolans olika utbildningar.

Lärarlag HUM/SAM
Undervisar på utbildningar på institutionerna för socialt arbete och kriminologi på HS, samt på KS på GPS, SPS och byggd miljö och miljövetenskap på US
 
Pernilla Fröjdh
Karin Lundin
Jenny Magnusson
Helen Rasmussen 
Martina Vall
Lotta Wogensen

 

Lärarlag LÄR 
Undervisar på utbildningar på LS

Helen Rasmussen
Pernilla Fröjdh
Ib Lundgren
Jenny Magnusson
Ewa Stenberg
Jessica Zaar

 

Lärarlag MEDICIN 
Undervisar på utbildningar på OD samt på institutionerna för biomedicinsk vetenskap och vårdvetenskap på HS

Martina Vall
Elisabeth Bergenäs
Lisa Farare
Pär Hyberg
Karin Lundin
Ulrika Nilsson
Helena Rydberg

 

Lärarlag TEKNIK/DESIGN/EKONOMI
Undervisar på utbildningar på hela TS samt på K3 och på US inom fastighetsvetenskap, företagsekonomi samt ledarskap och organisation

Ib Lundgren
Kristina Ericson 
Ulrika Nilsson
Markus Svensson
Pablo Tapia Lagunas
Jessica Zaar

Senast uppdaterad av Jenny Magnusson