Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aspirantutbildningen

Den här utbildningen är för dig som vill använda din utländska examen på den svenska arbetsmarknaden. 

Observera

Aspirantutbildningen lämpar sig inte för komplettering till yrken som kräver legitimation till exempel läkare, veterinär, apotekare, tandläkare och sjuksköterska.

Vem är du och varför ska du läsa den här utbildningen?

Aspirantutbildningen är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land.  Utbildningen är för dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde och för dig som vill hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera
din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Individuell studietid och studieplan

Din studieplan är individuell. Du måste studera minst 1 termin
(30 hp) men inte fler än 4 terminer (120 hp). I din individuella studieplan lägger du in kurser som du behöver för att stärka
din kompetens i ditt arbetsområde. Kurserna väljer du i
samråd med handledare på Aspirantutbildningen.

Praktik under utbíldningen

Praktiken på utbildningen är obligatorisk. Längden varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor..Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen och ansvaret för att hitta en praktik delas mellan dig och handledaren. Under åren har vi samarbetat med ca 250 olika arbetsplatser och har ett brett kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden.

Olika arbetsområden

Under respektive rubrik som finns med i listan som följer, hittar du exempel på kurser som kanske passar just dig och dina mål med ditt arbetsliv.

Det finns två inrikningar på utbildningen

Aspirantutbildningen har idag två olika inriktningar. Du väljer inriktning beroende på vad du vill jobba med i framtiden. Vissa delar är obligatoriska men det mesta kan du själv påverka genom valbara kurser.

När du söker till utbildningen behöver du ange vilken inriktning du vill gå. Den individuella studieplanen planerar vi tillsammans efter den första kartläggningen av dina mål och din kompetens. Kontakta oss gärna före ansökan och kursstart för mer information och diskussion om upplägg.

Senast uppdaterad av Sarah Stancs