Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetsrätt 1

Det finns en mängd lagar och avtal som styr arbetslivet. Inom staten och högskolesektorn tillkommer särskilda regleringar. I det centrala kollektivavtalet, Villkorsavtalet, regleras bl a semester, uppsägningstider och olika typer av ledigheter. Som chef behöver du känna till vad som gäller på det arbetsrättsliga området. Även om det finns resurspersoner i organisationen att vända sig till, behöver du själv ha vissa grundkunskaper.

Målgrupp/syfte
Du som är ny chef/ledare eller har varit chef/ledare upp till ett år och som vill lära dig mer om de arbetsrättsliga lagar och avtal som du har att förhålla dig till i ditt arbete. Syftet med kursen är att du ska få grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga regelverket inom staten och högskolesektorn med särskilt fokus på Villkorsavtalet samt lokala avtal.

Ur kursinnehållet
Vilka lagar och avtal styr oss på Malmö högskola? Vad finns det för olika anställningsformer? Vad gäller generellt beträffande arbetstider? Vad gäller för semester och vid sjukdom? När har medarbetarna rätt till ledighet med eller utan lön? Vad innebär Malmö högskolas samverkansavtal för mitt arbete som chef?

Tid: torsdagen den 5 februari 2014, klockan 09.00 – 12.00

Plats: Studentcentrum våning 3, rum 3010

Utbildare
Personalstrateg Anna Andersson, Malmö högskola

Kursansvarig
Personalstrateg Cristina Liljeroth, Malmö högskola

Din anmälan
Sista anmälningsdag är 16 januari 2015
Du hittar anmälningsformuläret i menyn till höger.
Anmälan är bindande. Se nedan.

Kostnad
Utbildningen är kostnadsfri för dig som är anställd vid Malmö högskola, dock kan en kostnad utgå för ditt område/fakultet/avdelning om du uteblir från utbildningen enligt beslut med PA 47/09-10