Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Till dig som blivit nominerad

1. Vad innebär det att vara nominerad?

När du söker till någon av högskolans utbytesplatser ansöker du om att bli nominerad till utbytesstudier vid ett specifikt universitet. Först om/när du blivit nominerad skickar du med hjälp av en handläggare en officiell ansökan till partneruniversitet. Har du väl blivit nominerad är risken att du inte skall antas till partneruniversitetet liten. Det är dock viktigt att du försöker behålla eller höja nivån på dina akademiska resultat.

2. När får jag information om ansökningsprocessen vid partneruniversitetet?

Vi kontaktar dig när det är dags för dig att börja jobba med din ansökan. Det brukar ske terminen innan utbytet. Om du ska läsa utanför Europa kan du ibland få informationen något tidigare. Glöm inte att noga läsa informationen som skickades till dig på post tillsammans med ditt nomineringsbrev.

3. Kan jag få studiemedel under tiden jag är borta? 

Här finner du information från CSN  

4. Kommer jag att vara försäkrad?

Som utbytesstudent kommer du att få en försäkring genom Malmö högskola, under förutsättning att du ansökt om det. Läs mer om regler och restriktioner kring försäkringen här.

5. Ordnar partneruniversitetet bostad till mig?

De flesta universitet hjälper dig att finna bostad, men i vissa fall kan du behöva ordna det på egen hand.

6. Kan jag få hjälp med att skaffa visum och flygbiljett?

Nej, som blivande utbytesstudent ordnar du flygbiljett och ansöker om visum på egen hand. Se till att skaffa dig information om visumreglerna så fort som möjligt, speciellt om du inte är europeisk medborgare. Kontakta ambassaden eller konsulatet för det land du ska åka till och hör med dem vilka regler som gäller. Om du inte är svensk medborgare och har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige rekommenderar vi dig även att ta reda på vad som gäller i god tid före ditt utbyte.

7. Hur registreras mitt utbyte i Ladok?

För att bli antagen och registrerad till utbytesstudier i Ladok lämnar du in en kopia på ditt antagningsbesked till Internationell koordinator vid K3. Om terminstiderna inte framgår i brevet bifogar du även ett dokument som styrker dem, exempelvis en utskrift från universitetets hemsida.

8. Vad är ett Learning Agreement?

Learning Agreement är en blankett där du redogör för de kurser du planerar att läsa vid partneruniversitetet (ifylles efter att du nominerats). Genom en signatur godkännes kursvalet av den internationella koordinatorn. Det är mycket viktigt att du har ett uppdaterat Learning Agreement och om du gör några ändringar i ditt kursval måste du fylla i den del av Learning Agreement som kallas Changes eller During the Mobility. Kom ihåg att det är ditt ansvar som student att se till att du läser motsvarande 30 poäng och att poängantalen i ditt Learning Agreement är korrekt. Du finner länk till Learning Agreement i högerspalten.

9. Hur ansöker jag om stipendium?

För utbytesstudier inom Linnaeus-Palme får du information av oss om du blir nominerad. När det gäller Erasmus+ ska du fylla i blanketten som heter Erasmus+ Student Agreement och lämna till Internationell koordinator vid K3 som skickar vidare till International Office. Här finner du sidan med blanketter. Tillsammans med blanketten ska du bifoga det antagningsbrev som skickas till dig från partneruniversitetet. Om terminstiderna inte framgår i brevet måste du även bifoga ett dokument som styrker dem, exempelvis en utskrift från universitetets hemsida. Här finner du tips på andra stipendier att söka.

10. Vad innebär det att K3 följer UD:s reserekommendationer?

I de fall där Utrikesdepartementet avråder från resor till ett land eller till ett specifikt område kommer K3 att följa UD:s avrådan och därmed neka institutionens studenter att påbörja sina utbytesstudier i landet eller i det specifika området. Riktlinjerna gäller för samtliga studenter på institutionen, även för de som inte är svenska medborgare. 

Det kan också ske att K3 förbehåller sig rätten att inte utlysa vissa utbyten till områden eller länder där det råder oroligheter. Detta är för våra studenters säkerhet men även av administrativa anledningar som kan göra att utbytet måste avbrytas. 

11. Hur kan jag tillgodoräkna mig poäng från mina utbytesstudier?

Efter avslutat utbyte skickas ett Transcript of Academic Records (ett resultatintyg) till oss från partneruniversitetet och om kurser samt poängantal överensstämmer med de på ditt Learning Agreement kan de tillgodoräknas till dina studier vid Malmö högskola. Skulle det dock vara så att resultatintyget skickas direkt till dig måste du inkomma med en kopia till Internationell koordinator vid K3.

För mer information se Survival Guide för utresande studenter

Senast uppdaterad av Michael Gustafson