Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Frågor och svar

Läs informationen nedan innan du söker en utbytesplats.
Om du redan har blivit nominerad till utbytesstudier: läs här

1. Vad är utbytesstudier?
2. Vart kan jag åka?
3. När ska jag söka?
4. Hur ansöker jag?
5. Kan jag skicka min ansökan via post eller mail?
6. Vad krävs för att kunna söka?
7. Vilka språkkrav finns?

8. Vad är Statement of Purpose och Study Plan?

9. Hur väljer jag kurser vid partneruniversitetet?
10. Kan jag få hjälp med min ansökan?
11. Kan jag söka utbyte även om jag läser fristående kurser?
12. Om jag läser ett program, vilken termin ska jag studera utomlands?
13. Kan jag studera utomlands under två terminer?
14. Jag läser ett masterprogram, kan jag söka utbytesstudier?
15. Kan jag söka även om jag inte är svensk medborgare?
16. Vad händer om flera studenter söka samma plats?
17. Kan man söka utlandsstudier på egen hand?

1. Vad är utbytesstudier?

 Att studera utomlands via ett utbytesprogram innebär att du som student förlägger en eller två terminer av din utbildning utomlands vid ett av våra partneruniversitet. Poängen från dessa studier skall kunna tillgodoräknas i en examen vid Malmö högskola och utbytesavtalen garanterar att du slipper terminsavgifter. Du ansöker om utbytesplatser via din institution (K3) som nominerar till de utlysta platserna. Först därefter sker ansökan till själva partneruniversitetet.

2. Vart kan jag åka?

 Du kan studera utomlands genom olika typer av utbytesprogram.

Erasmus+: Studentutbyte inom Erasmus+ innebär att du studerar vid ett av våra partneruniversitet i Europa. Här hittar du mer information om Erasmus+

Linnaeus-Palme: Sida-finansierat utbytesprogram som gör det möjligt för dig att studera i ett utvecklingsland. Inkluderar ett stipendium om 25 000 SEK. Här hittar du mer information om Linnaeus-Palme 

Bilaterala avtal: Avtal som vi har med universitet utanför Europa, exempelvis med universitet i Australien, Asien och Nordamerika.

3. När ska man söka?

 Utlysningen pågår en månad; på hösten mellan 15 september - 15 oktober och på våren mellan 15 februari - 15 mars. Platserna utlyses sex månader till 18 månader i förväg. 

4. Hur ansöker jag?

Som student vid K3 har du möjlighet att välja upp till fem universitet. Dessa rangordnas utifrån dina preferenser men även utifrån vem som anses vara en lämplig kandidat för ett specifikt utbyte. Här hittar du information om ansökningsprocessen

Lämna utskriven ansökan med bilagor i lådan som är märkt "Applications for Exchange Studies: K3" utanför Studieadministrationen på Niagara vån 5, B-huset. Den ska INTE lämnas till Internationella sekretariatet. Ansökan ska lämnas i tre exemplar. Dokumenten ska vara sorterade i tre olika ansökningar och ansökan ska vara häftad; sätt inte ihop den med gem. Använd lim för att sätta dit foton på varje ansökan. Det räcker om endast ett foto är i original, även om det måste finnas foto på alla exemplar. Om du har frågor kring inlämning kontakta Internationell koordinator på K3: Nicklas Karlsson

5. Kan jag skicka min ansökan via mail eller med post?

Vi tar inte emot ansökningar via mail, men däremot kan du skicka den med post. Om du skickar ansökan med post ska den ska vara Internationell koordinator till handa senast nästföljande arbetsdag efter 15 mars/oktober. Det är alltså viktigt att du skickar ansökan i god tid! Studenter på K3 ska skicka ansökan till:

Nicklas Karlsson
Malmö högskola
Fakulteten för kultur och samhälle
205 06 Malmö

6. Vad krävs för att kunna söka?

 Se behörighetskrav för grundläggande krav. Det kan även finnas specifika krav för varje land eller universitet, vilket du ser i den aktuella utlysningen.

7. Vilka språkkrav finns?

Du som söker till ett universitet inom Erasmus+ behöver som regel inte styrka dina kunskaper i engelska (se varje utlysning för undantag och specifika krav). Om du däremot söker till ett universitet utanför Europa, och undervisningsspråket är engelska, gäller särskilda språkkrav och du måste då bifoga specifika dokument. Läs mer engelskkraven här under punkt 4.

Om du söker till ett universitet där undervisningsspråket är ett annat än engelska, måste du med din ansökan bifoga:

 • Dokument som styrker dina kunskaper i landets språk. Exempelvis ett intyg från en språkskola eller resultat från ett språktest. 
 • Om du inte har något intyg kan du i ditt Statement of Purpose berätta hur du lärt dig språket samt redogöra för vilken nivå som du anser dig befinna dig på. Undantag är universitet i Latinamerika som kräver officiella intyg.
 • Ditt Statement of Purpose ska vara på landets språk, men du ska även bifoga en översättning till engelska.

8. Vad är Statement of Purpose och Study Plan?

 Statement of Purpose är ett personligt brev där du motiverar varför du vill läsa utomlands och hur dina val av utbytesstudier kan knytas till din utbildnings- och framtidsplaner. Det ska vara högst en A4-sida långt. Brevet ska vara på engelska och om du söker till ett land där undervisningsspråket inte är engelska måste du även bifoga en översättning (ex. till spanska, franska eller italienska).

Du ska endast bifoga ett Statement of Purpose. Läs mer om bifogade dokument här

I Study Plan, som är en del av online-ansökan, visar du vilka kurser du vill läsa vid partneruniversitetet. Antalet Study Plans beror på hur många universitet som du söker till (max fyra).

9. Hur väljer jag kurser vid partneruniversitetet? (till Study Plan) 

Det gäller för dig att sätta dig in i det andra universitetets system och hitta kurser, motsvarande 30 hp, som du bedömer kan relateras till din utbildning. Kursutbudet för den termin du söker för är ibland inte tillgängligt vid tiden för ansökan. Du får i så fall utgå från tidigare års kursutbud eller kontakta de olika universitetens motsvarighet till international office och fråga vilka kurser du potentiellt skulle kunna läsa.

På partneruniversitetets hemsidan kan du använda sökord som exchange/visiting student. Det finns ofta en startsida för utbytesstudenter, som inkluderar akademisk och praktisk information. Du kan titta efter units/subjects/courses/modules (namnen varierar mellan olika universitetet). Ibland måste du klicka på specifika program för att komma åt deras olika delkurser. Om du inte kan hitta relevanta kurser, kan du lista ämnen eller program som är intressanta för dig.

De kursval du anger i din ansökan är inte absoluta. Skulle du bli nominerad kan dina kursval ändras många gånger innan du påbörjar ditt utbyte. Om du studerar utomlands under din valbara termin är kursvalet relativt fritt. Om det finns några generella restriktioner angående kursvalet finner du information om det på den aktuella utlysningen.

Många vill ha hjälp med sina kursval, men det är ditt eget omdöme som gäller. Det är din egen uppgift att hitta vad du behöver för att kunna göra en komplett ansökan.

10. Kan jag få hjälp med min ansökan?

 I samband med varje utlysning har vi olika informationspass, bland annat ett som heter Så ansöker du om utbytesstudier. Där får du information om ansökningsprocessen och du har även möjlighet att ställa frågor. 

11. Kan jag söka även om jag läser fristående kurser?

Ja, du som läser fristående kurser har samma möjlighet att ansöka om utbytesstudier under förutsättning att du planerar att ta ut din examen vid Malmö högskola. För att bevisa det måste du till din ansökan bifoga en plan där du redogör för hur du planerar att lägga upp din utbildning.

12. Om jag läser ett program, vilken termin kan jag studera utomlands?

 Om du läser ett program är det bäst att studera utomlands under din valbara termin. Se programmets utbildningsplan. Här följer en lista över valbara terminer inom programmen på K3 (för studenter som började sin utbildning hösten 2014 eller senare):

 • English Studies: termin 4 och 5
 • Interaktionsdesign: termin 5
 • Grafisk design: termin 5
 • Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap: termin 5
 • Produktdesign: termin 5
 • Visuell kommunikation: termin 5

13. Kan jag studera utomlands under två terminer?

 Du kan ansöka om utbytesstudier för två terminer om det finns möjlighet inom ditt program.

 • Om du ansöker om två terminer vid samma universitet: lämna in en ansökan
 • om du ansöker om två terminer vid två olika universitet: lämna in två separata ansökningar

Var tydlig i ditt motiveringsbrev vilken termin du prioriterar eftersom det kan vara konkurrens om platserna. Om du vill studera vid olika universitet måste du kolla upp att terminstiderna inte krockar.

14. Jag läser ett masterprogram, kan jag söka utbytesstudier?

 Om ditt program har en valfri termin på minst 30 hp så har man möjligheten att söka utbytesstudier genom våra utbytesavtal.

15. Kan jag söka även om jag inte är svensk medborgare?

Ja, alla kan söka utbytesstudier oavsett nationalitet. Det finns dock undantag för vissa platser. För platser inom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme är behörighetskravet svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd. För distansstudenter, som söker utbyte inom Erasmus+, är kravet att man är medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus+ eller att man bor i Sverige.

16. Vad händer om flera studenter söker samma plats?

Om vi får in fler ansökningar än antalet platser kommer vi att jämföra ansökningarna. Vi kommer att se över akademiska meriter och kursval men vi kommer även att bedöma motivationsbreven (Statement of Purpose). Det kommer att vara en diskussion om vilken student som är mest lämpad som representant för Malmö högskola samt en bedömning av studenternas språkkunskaper. 

17. Kan man söka utlandsstudier på egen hand?

Javisst! Att själv ordna utlandsstudier ger stor valfrihet. Du bestämmer själv vart, vad och hur länge. Det kräver dock en rejäl insats från dig. Du måste själv skaffa information och sköta kontakten med universitetet. Det blir även ditt ansvar att färdigställa ansökan, kursval och annat praktiskt. Tänk på att du eventuellt kommer att behöva betala terminsavgift, vilket du slipper om du åker som utbytesstudent genom högskolan. Kontakta universiteten direkt och be om information och ansökningshandlingar.
Här hittar du mer information om studier på egen hand

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist