Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktuella Utlysningar

Bilateral Avtal HT18

Erasmus+ Restplatser VT18

Extra utlysning Georgia Tech HT18


På hösten utlyser vi följande

  • platser utanför Europa för nästa läsår.
  • restplatser inom Europa för nästföljande vårtermin (platser inom ERASMUS+ som fortfarande är vakanta efter vårens stora utlysning).

    Utlysningen sker senast 15 september och sista ansökningsdag är 15 oktober.                    

På våren utlyser vi följande

  • platser inom Europa (ERASMUS+) för nästa läsår.
  • restplatser utanför Europa för nästa vårtermin.

    Utlysningen sker senast 15 februari och sista ansökningsdag är 15 mars.        

Senast uppdaterad av Nicklas Karlsson