Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Student på Institutionen för urbana studier: Utbytesstudier

Denna information riktar sig till dig som studerar vid Institutionen för urbana studier.

Aktuella utbytesplatser

Utlysning för hösttermin sker senast 15 september och sista ansökningsdag är 15 oktober. Utlysning för vårtermin sker senast 15 februari och sista ansökningsdag är 15 mars.

Här hittar du aktuella utbytesplatser

Vad innebär utbytesstudier?

Du som är student på Institutionen för urbana studier har möjlighet att läsa utomlands under en begränsad tid vid ett av våra parteruniversitet. Du är berättigad till studiemedel under din utlandsvistelse. I vissa fall får du också ett stipendium som extra bidrag. Det gäller om du åker till ett universitet inom Europa (Erasmus+-stipendium) och Norden (Nordplus-stipendium).

De studier du genomför vid värduniversitetet ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Malmö högskola. Det är endast program- eller ämnesansvarig lärare som kan godkänna de kurser du läser under din utlandsvistelse. Det är därför viktigt att du så tidigt som möjligt inför en termin utomlands kontaktar program- eller ämnesansvarig eller den internationella koordinatorn.

Ansök om utbytesstudier 

Behörighetskrav

Utlysning av utbytesplatser

Tänk på att vara ute i god tid när du söker utbytesstudier. Platser vid partneruniversitet utanför Europa utlyses på hösten för kommande läsår, vilket innebär att du måste söka 1 eller 1,5 år i förväg. Du kan alltså behöva söka redan på hösten termin 1, för att kunna åka till ett universitet utanför Europa på våren termin 4. För platser inom Europa räcker det med att söka en termin i förväg. 

På hösten utlyser vi följande

  • platser utanför Europa för nästa läsår.
  • restplatser (dvs. de platser som fortfarande är vakanta efter vårens stora utlysning) inom Europa (ERASMUS+) för nästföljande vårtermin.              

Utlysningen sker senast 15 september och sista ansökningsdag är 15 oktober.

På våren utlyser vi följande

  • platser inom Europa (ERASMUS+) för nästa läsår.
  • restplatser utanför Europa för nästa vårtermin.

Utlysningen sker senast 15 februari och sista ansökningsdag är 15 mars.

Partneruniversitet

Obs!

Alla universitet är inte sökbara varje termin. För att veta vilka platser du kan söka just nu, samt eventuella språkkrav och restriktioner kring kursval, se aktuella utlysningar.

Institutionen för urbana studier har avtal med följande partneruniversitet inom Europa (Erasmus+)

Frankrike: U-PEC Universite Paris XII Val de Marne 

Frankrike: U-PEM Universite Paris-Est Marne-la-Vallé

Polen: Wroclaw University of Technology 

Turkiet: Istanbul Kültür University

Tyskland: Frankfurt University of Applied Sciences 

Ungern: Budapest University of Techonology and Economics

Utanför Europa får institutionen vanligtvis platser i följande länder:
Australien
Korea
Hong Kong
USA
Kanada

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist