Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansökan och urval HS

Så går det till

Internationella rådet vid Hälsa och samhälle, Malmö högskola, gör urval och nominerar till utbytet. Värduniversitetet avgör därefter om den nominerade kan antas.

 Grundläggande behörighetskrav

 • Vid ansökningstillfället ska du vara aktiv studerande vid Malmö högskola
 • Vid avresa ska minst ett års heltidsstudier vara avklarat (60 hp)
 • Studierna inom utbytet ska kunna tillgodoräknas i examen vid Malmö högskola
 • Goda språkkunskaper i engelska samt i det språk undervisningen bedrivs, om annat än engelska.
 • För utbyten i Spanien, Portugal och Italien bör du ha kunskaper i respektive språk.
 • Samtliga universitet i Australien och Nordamerika kräver minst VG i Engelska B, alternativt ett TOEFL-test med bra resultat (kvalifikationerna skiljer sig något mellan olika universitet).

Urvalskriterier

 • Akademiska meriter
 • Personlig motivering
 • Möjligheter till tillgodoräknanden
 • Språkkunskaper
 • Förmåga att agera studentambassadör för Malmö högskola

Finansiering
Studenter inom sjuksköterskeprogrammet har möjlighet att ansöka om stipendium.
För utbyten inom Erasmus erhålles ett mindre kontantstipendium.

Ansökan
Ansökan görs på webben. Dessutom ska du lämna ett undertecknat ex i pappersform, till HS internationella handläggare Åsa Nilsson och Viktoria Supranovich (se till höger) det aktuella senaste ansökningsdatumet.

Läs mer om processen och ansök: Ansök om utbytesstudier

Senast uppdaterad av Viktoria Supranovich