Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationalisering biomedicinsk laboratorievetenskap

Allmänna ansökningsperioder

På våren
15 februari – 15 mars söks platser inom Norden och Europa samt restplatser till övriga världen.

På hösten
15 september - 15 oktober: Utbytesplatser i övriga världen utlyses alltid på hösten och ansökan avser utbyte 1-1,5 år senare. Således utlyses platser hösten 2016 som avser utbyte höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

Finansiering

Studenter som går grundutbildningen på biomedicinsk analytikerprogrammet och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om stipendium inom Nordplus BIOnord nätverket. Dessutom kan stipendium ansökas om inom Erasmus+. 

Reserapport

När du kommit hem, ska du ska lämna en kort reserapport som publiceras på webben. 

Partneruniversitet 

Högskoleövergripande avtal

Australien

RMIT University, Melbourne

Mexico

University of Colima (OBS endast för spansktalande)

Fakultetsövergripande avtal

Kina

The Hong Kong Polytechnic University

Institutionsavtal

Erasmus+ 

Belgien

Karel de Grote University

Finland

Turku University of Applied Sciences

Island

University of Iceland, Reykjavik

Italien

Universitá del Salento

Litauen

Vilnius Gediminas Technical University

Tjeckien

Brno University of Technology

Nordplus  BIOnord

Danmark

Metropolitan University College, Köpenhamn
University College Sjælland, Campus Næstved
VIA University College

Estland

Tartu Health Care College

Finland

Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Yrkeshögskolan Novia, Vasa
Savonia University of Applied Sciences, Kuopio
Tampere University of Applied Sciences

Island

University of Iceland, Reykjavik

Norge

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences
The Arctic University of Norway (fd University of Tromsö)
Sør-Trøndelag University College, Trondheim
Østfold University College
University of Agder

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist