Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationalisering omvårdnad

Allmänna ansökningsperioder

På våren
15 februari – 15 mars söks platser inom Norden och Europa samt restplatser till övriga världen.

På hösten
15 september - 15 oktober: Utbytesplatser i övriga världen utlyses alltid på hösten och ansökan avser utbyte 1-1, 5 år senare. Således utlyses platser hösten 2012 som avser utbyte höstterminen 2013 och vårterminen 2014.
 

Finansiering

Studenter som går grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet och har nominerats till utbytesstudier, kan ansöka om särskilt stipendium. Stipendiet avser främst studier som inte finansieras via Erasmus eller Nordplus.
Stipendieansökan
Ansökan skickas till: Registrator, Malmö högskola, 205 06 Malmö

Reserapport

När du kommit hem, ska du ska lämna en kort reserapport som publiceras på webben. Anvisningar  

Universitet med utbyten

Följande universitet har utbytesplatser för sjuksköterskestudenter på Malmö högskola. Platserna utlyses varje termin.

Australien

La Trobe University: Melbourne och Bendigo

Tasmanien (Launceston och Hobart)

Danmark

Sygeplejeskolen i Hillerød

Metropolitan University College

University College Zealand

Via University College

Finland

Karelia University of Applied Sciences

Centria University of Applied Sciences

Turku University of Applied Sciences

Island

University of Akureyri

Kina

The Hong Kong Polytechnic University

Lettland

Riga Stradins University 

Nederländerna

Hanze University of Applied Sciences, Groningen

NHL University of Applied Sciences

Norge

University College of Southeast Norway

Spanien

University of Girona

Schweiz

Bern University of Applied Sciences

Sydafrika

Nelson Mandela Metropolitan University

Thailand

Rangsit University

Senast uppdaterad av Viktoria Supranovich