Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Aktuell utlysning av utbytesplatser för studenter vid Hälsa och samhälle

När ansökningstiden börjar utlyses de platser som kan sökas av studenter vid Hälsa och samhälle. Det gäller såväl fakultetens egna som högskoleövergripande avtal.

Utlysningen publiceras på denna sida, anslås på anslagstavlor samt sprids via lärare och internationella koordinatorer till studenterna.

På hösten - utanför Europa och Norden
samt restplatser i Norden (NORDPLUS) och Europa (Erasmus+) under nästkommande vårtermin.

Ansökningsperiod: 15 september - 15 oktober.
Senaste utlysningen: Utlysning Hälsa och samhälle HT 2017

På våren - inom Europa och Norden
samt restplatser i övriga världen för kommande läsår.


Ansökningsperiod: 15 februari - 15 mars.
Senaste utlysningen:

Senast uppdaterad av Viktoria Supranovich