Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nordplus

Nordplus studentutbyte bygger på ämnesbaserade nätverk mellan området vid Malmö högskola och motsvarande område vid nordiska partneruniversitet.

Ett studentutbyte inom Nordplus innebär en avgiftsfri studieplats vid partneruniversitetet under 4 veckor upp till 12 månader (beroende på avtalets utformning) samt ett litet kontantstipendium. Det finns även möjlighet att ansöka om resebidrag. Det är även möjligt att erhålla stipendium för praktik inom studierna.

För information om aktuell ansökningstid, kontakta den internationella koordinatorn på respektive område. Normalt är sista ansökningsdag inför höstterminen 15 mars, respektive 15 oktober inför vårterminen.

För information om vilka nordiska partneruniversitet inom Nordplus som finns på ditt område/fakultet, se Vart kan jag åka? eller kontakta den internationella koordinatorn där du studerar.

Senast uppdaterad av Carolin Lind