Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i tredje världen. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i utvecklingsländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Linnaeus-Palme är ett projektbaserat samarbete mellan ett ämnesområde vid Malmö högskola och motsvarande i ett utvecklingsland. Inom ramen för utbytesprogrammet utgår stipendium för både studenter och lärare. Studentstipendiet för utresande studenter är i dagsläget 25 000 kr.

För information om Malmö högskolas Linnaeus-Palme projekt:

Rebecca Arklöf, kontaktperson för Linnaeus-Palme-programmet

Kontakt för utlandspraktik och utbytesstudier

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf