Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Internationella nätverk

Malmö högskola är medlem i följande internationella universitetsnätverk:


The International Network of Universities (INU)

INU logga

INU är ett globalt nätverk av universitet som syftar till ökad internationalisering för dess medlemmar och främja filosofin om globalt medborgarskap.

INU anordnar varje år i augusti fyra sommarkurser i Hiroshima, Japan: INU Student Seminar on Global Citizenship and Peace (för studenter på undergraduate-nivå), INU Master's Summer School for Global Citizenship and Peace, INU Master's Summer School for Environmental Science samt INU Nursing Workshop. Hiroshima University står som värd för samtliga fyra kurser som alltid sammanfaller med årsdagen för atombomben som släpptes över Hiroshima 6 augusti 1945.

Ca 10 studenter från Malmö högskola åker varje till Hiroshima för att delta i kurserna. Malmö högskola är även representerad av tre lärare och en administrativ medarbetare.

För att läsa mer om INU och dess kurser, besök hemsidan nedan!

Mer om INU på Malmö högskolas sidor

INU hemsida

Läs studenternas bloggar om tiden i Japan


SGroup European Universities Network

 

Santander Group

Malmö högskola är medlem i SGroup,ett europeiskt nätverk bestående av ca 30 lärosäten från 17 länder.

Mer om SGroup på Malmö högskolas sidor

SGroups hemsida


The Dorich House Group

 

Dorich House Group är ett internationellt nätverk som syftar till att främja samarbeten mellan universitet i sju olika länder. Lärosätena inom ramen för Dorich House Group fokuserar i nuläget primärt på forskning och utbildning inom tre ämnesområden: # migration # ålderdom (ageing population) # Hållbar utveckling.

The Dorich House Group of European Universities


Nätverk för Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

European Teacher Education Network (ETEN)
 

Network for the Education and Training of Teachers (NETT)
 

För mer information kontakta Mats Johnsson

Nätverk för Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

The Florence Network for Nursing and Midwifery


Som student vid Malmö högskola har du också möjlighet att studera en period vid något av dessa universitet. Kontakta din internationella koordinator och diskutera vidare. Utbyten inom dessa nätverk utlyses inte kontinuerligt vid alla områden/fakulteter.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist