Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Erasmus+ information om nya programmet

Ett studentutbyte inom ERASMUS+ innebär en avgiftsfri studieplats vid ett partneruniversitet under 3-12 månader (beroende på avtalets utformning). Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiebidrag och studielån och har dessutom rätt till ett mindre stipendium. Erasmus-studentstipendiet baseras på land och antal dagar på utbyte i en första utbetalning enligt tabell nedan. Vid slutet av läsåret kan det bli en slant till. 

Stipendiesummor för utbytesstudier inom Erasmus+:

  Länder

Stipendiesumma från Sverige (€/månad) 

(1 månad=30 dagar) 

Stipendiesumma från Sverige  (€/dag) 
Grupp 1 Programländer med högre levnadskostnad

Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lichtenstein, Norge, Schweiz*, Storbritannien
* Erasmusstipendium från Malmö högskola utgår i nuläget inte för utbytesstudier i Schweiz . Däremot kan det finnas möjlighet till annat stipendium till något av våra Schweiziska partneruniversitet. Hör med din fakultet/ionstitution vad som gäller för dig. 

375 12,50
Grupp 2 
Programländer med lägre levnadskostnad 
 

Belgien, Bulgaren, Cypern, Estland, 
Grekland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Makedonien,
Nederländerna, Polen, Rumänien, Tjeckien, Tyskland, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Turkiet, Ungern

 

315 10,50

SPRÅKINFORMATION

Det är högt prioriterat i Erasmus+ att studenter får stöd för att förbättra sina språkkunskaper inför Erasmusmobilitet. Som del av Erasmus+ måste därför alla studenter göra två olika online-språktest på undervisningsspråket. Testen finns för engelska, tyska, franska, spanska, italienska och holländska. Första testet görs innan utbytet och det andra görs i samband med / efter utbytesperioden. Testen måste genomföras för att man ska få sitt stipendium. 

Det finns inom Erasmus+ följande möjligheter för språkstöd:

 • Online-språkstöd inom vissa språk
  Detta gäller i nuläget enbart engelska, franska, tyska, spanska, italienska och holländska, men i framtiden är det tänkt att utvidga antalet språk. 
 • Fräscha upp språket utomlands
  Planerar du att resa tidigare till din utländska studieort för att läsa en språkkurs före ditt Erasmus+ utbyte? Från och med läsåret 2015/2016 finns det en möjlighet att få Erasmus+-stipendium även för de kursdagarna. Kravet är att du läser en kurs antingen i landets språk eller i ditt undervisningsspråk direkt före din utbytesperiod. Språkkursen kan anordnas antingen av ett universitet eller av en annan (privat) kursanordnare och den behöver inte vara poänggivande.

  För att få medel för din språkkurs måste du senast 10 augusti (för utbyte HT) och 10 januari (för utbyte VT) skicka följande tillsammans med ditt Erasmus+ Grant Agreement och Letter of Acceptance från värduniversitetet till din internationella koordinator på din fakultet/institution: 
 • Ditt antagningsbesked från språkskolan som visar på vilka exakta datum din språkkurs ska genomföras samt i vilket språk.

  När språkkursen är slut så mejla kursintyg där det framgår att du läste kursen och mellan vilka dagar den pågick till Maria English på International Office

KAN JAG ÅKA FLERA GÅNGER GENOM ERASMUS+?

Det är möjligt att åka ut flera gånger inom Erasmus+. Du kan delta i studentmobilitet (studier och praktik) max 12 månader per studienivå. Du kan alltså åka hur många gånger som helst under hela din utbildning så länge du inte passerar 12 månader totalt per nivå. (12 månader för kandidat, 12 månader för master, 12 månader för doktorand)

 • Fråga: Kan studenter som varit på utbyte i nuvarande Erasmusprogrammet åka igen inom Erasmus+?  
 • Svar: Ja om man inte passerat den nya gränsen på 12 månader totalt per utbildningsnivå. Mobilitetsperioderna under gamla Erasmusprogrammet räknas in. Man får åka flera gånger så länge det inte blir mer än 12 månader totalt för studier och praktik sammanlagt.
 • Fråga: Kan studenter åka på två olika utbyten samma akademiska läsår genom Erasmus+? T.ex. höstterminen utbyte i land X och vårterminen utbyte i land X.
 • Svar: Samma gäller som ovan. Man kan åka så många gånger och så ofta man vill så länge man inte passerar 12 månader totalt. 

KAN DE POÄNG SOM JAG TAR UNDER UTBYTET TILLGODORÄKNAS HEMMA?

Dina studier tillgodoräknas genom European Credit Transfer System ECTS vilket är ett system för överföring av studiemeriter. ECTS är det europeiska systemet för överföring av studiemeriter. Det har utvecklats inom ramen för Erasmusprogrammet men används nu i allt fler länder i Europa som nationellt studiepoängsystem i högskolan. Studiepoängsystemet bygger på att ett läsår omfattar 60 ECTS-poäng i samtliga länder, oavsett hur långt läsåret är.

Senast uppdaterad av Maria English