Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Ett studentutbyte inom ERASMUS+ innebär en avgiftsfri studieplats vid ett partneruniversitet under 3-12 månader (beroende på avtalets utformning). Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiebidrag och studielån och har dessutom rätt till ett mindre stipendium. Erasmus+-studentstipendiet baseras på land och antal dagar på utbyte i en första utbetalning. Efter utbytet kan det bli en slant till. 


Denna sida är under utveckling och vi kommer utifrån de underlag vi får från Universitets- och högskolerådet (UHR) att arbeta vidare med informationen.

Vad är Erasmus+ högre utbildning?

"Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott. 

Vem kan söka Erasmus+-stipendium för utbytesstudier?

För att kunna ansöka om stipendium för utbytesstudier genom Erasmus+- gäller de grundläggande behörighetskraven för utbytesstudier som du kan hitta här samt att: 

  • Du ska göra två språktest: ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut.

Utöver de grundläggande kraven gäller följande för distansstudenter:

  • Att man är medborgare i något av länderna som deltar i Erasmus+ eller att man bor i Sverige.

Studenter med funktionshinder kan ansöka om extrastöd för Erasmus+-utbytesstudier

Hur ansöker man?

Alla utbytesplatser inom Erasmus+ utlyses på varje fakultet/område två gånger per år. Titta därför på utlysningen av lediga studieplatser på ditt område för att få mer information om vilka partneruniversitet man kan söka till. 

Sista ansökningsdag inför utbyte under höstterminen är 15 mars, respektive 15 oktober inför utbyte under vårterminen.

Senast uppdaterad av Maria English