Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Dokument & blanketter

Här kan du ladda ner information, blanketter och dokument som du behöver inför din utlandsvistelse. Informationen vänder sig i första hand till de som redan är antagna till utlandsstudier.


LEARNING AGREEMENTS

För studenter på utbyte genom bilaterala avtal, Nordplus eller Linnaeus-Palme

Din säkerhet för att få dina poäng tillgodoräknade! Skall skrivas på av prefekt/kurs/programansvarige på Malmö högskola och av motsvarande på värduniversitet. Är du osäker på vem som ska skriva under så kontakta din internationella koordinator

Learning Agreement


LEARNING AGREEMENTS

För studenter på utbyte genom Erasmus+-programmet

 Din säkerhet för att få dina poäng tillgodoräknade. Skall skrivas på av prefekt/kurs/programansvarige på Malmö högskola och av motsvarande på värduniversitet. Skicka detta ifyllda dokument till din internationella koordinator.

1. Välj Learning Agreement nedan beroende på vilken fakultet/institution du studerar. Fyll i dina kontaktuppgifter på sid 1 samt delen 'Section to be completed BEFORE THE MOBILITY'

Hälsa och samhälle (HS) - socialt arbete och kriminologi

Hälsa och samhälle (HS) - vårdvetenskap och biomedicinsk vetenskap

Kultur och samhälle (KS) - globala politiska studier (GPS)

Kultur och samhälle (KS) - konst, kultur och kommunikation (K3)

Kultur och samhälle (KS) - urbana studier (US)

Lärande och samhälle (LS)

Odontologiska fakulteten (OD)

Teknik och samhälle (TS)

2. Vid eventuella justeringar av kursval från ovanstående ifyllt dokument, fyll i delen 'Section to be completed DURING THE MOBILITY' av ditt Learning Agreement ovan. Skicka detta ifyllda dokument till din internationella koordinator.


ERASMUS+ STUDENTAVTAL

Stipendiekontraktet ska fyllas i och signeras, innan utbytet påbörjas, av dig och av din internationella koordinator på din fakultet/institution. Finns det inget signerat kontrakt, betalas inget stipendium ut.

Tillsammans med studentavtalet måste du även bifoga ditt Letter of Acceptance med exakta terminstider från värduniversitetet. Om ditt Letter of Acceptance inte innehåller exakta terminstider så bifoga även en Academic Calendar eller liknande från ditt värduniversitet som kan styrka de terminstider du åberopar. 

OBS! Tänk på att datum för studietid måste vara korrekt (ej vistelsetid) SE NEDAN FÖR DETALJERAD INFORMATION OM STUDIETID OCH VAD SOM INGÅR/EJ INGÅR. Kontrollera terminstider med din internationella koordinator om du är osäker! Det startdatum som ska anges är den första dag som du beräknas vara på plats av akademiska skäl (t ex officiell kursstart eller välkomstdag/vecka). Det slutdatum som ska anges är den sista dagen som du beräknas vara närvarande på grund av akademiska skäl (t ex sluttentamen eller sista kursdag).

OBS! Det är viktigt att du lämnar in rätt datum från början (i den mån det är möjligt).

Studentavtalet måste skickas in innan stipendiet kan utbetalas senast 10 januari för utbytesstudier till vårterminen och 10 augusti för utbytesstudier till höstterminen.

Utbetalning av stipendiet

Utbetalningen av stipendiet görs, klumpvis, i två omgångar: i första utbetalningen får du 70% av ditt planerade stipendium (som baseras på de planerade antalet dagar i ditt Letter of Acceptance). Resterande 30% betalas efter terminsslut och baseras på

 • slutgiltiga terminsdatum som anges i ditt Certificate of Attendance (se information längre ned på sidan). 
 • att du gjort din Erasmus+-utvärdering
 • att du gjort de två språktesten

Erasmus+ studentavtal 2017-18


ON ARRIVAL FORM

Ska fyllas i av dig, signeras och stämplas av någon på ditt värduniversitet, och sedan faxas/scannas/skickas till oss på Internationella sekretariatet senast 2 veckor efter terminsstart.

Det är mycket viktigt att vi får din Arrival Form, annars utgår vi från att du aldrig åkte iväg på utbyte och du kommer därför att avregistreras från utbytesstudier i LADOK. Det i sin tur kan medföra att CSN kommer att avbryta och/eller kräva tillbaka de studiemedel för utlandsstudier som du eventuellt fått utbetalt Det samma gäller även för Erasmus+-stipendier.

On Arrival Form


ERASMUS+ CERTIFICATE OF ATTENDANCE

Det är mycket viktigt att vi får ditt Certificate of Attendance, annars kan vi inte betala ut den andra och sista delen av ditt Erasmus+-stipendium.

Intyget Certificate of Attendance ska fyllas i och signeras av dig och värduniversitetet innan du åker hem. Med detta bekräftas de datum som du varit på plats vid värduniversitetet (fysisk närvaro!) och studerat. Intyget ska sedan skickas inskannat via mejl till Lyudmila Vafaeva. Ifall det skett några förändringar i utbytets längd jämfört med de datum som angavs i Letter of Acceptance kommer ditt slutgiltiga Erasmusstipendiebelopp att justeras. 

Resterande 30% betalas efter terminsslut och baseras på

 • slutgiltiga terminsdatum som anges i ditt Certificate of Attendance (se information längre ned på sidan). 
 • att du gjort din Erasmus+-utvärdering
 • att du gjort de två språktesten

Erasmus+ Certificate of Attendance


DETALJERAD INFORMATION OM STUDIETID OCH VAD SOM INGÅR/EJ INGÅR I DIN ERASMUS+-TERMIN

The start date is the first day that you are expected to be  present for academic reasons (i.e. official start date or mandatory welcome/introduction/orientation) weeks/days).

The end date is the last day you are expected to be present because of academic reasons (i.e. final examination or last day of the course).

Your scholarship is calculated based on the number of days in your study period.

If your actual study period ends up to be different than what you wrote in your grant agreement before the mobility, your scholarship will be recalculated.

Only days when you are in the host country can be counted. For example, if you leave the host country before Christmas and hand in papers or exams online without actually being in the host country you cannot count that time towards your scholarship.

When the exchange period, according to your Letter of Acceptance, has ended you will get an email with a personalized link to an Erasmus Participant Survey. Once you have submitted both this Certificate of Attendance and the Erasmus Participant Survey as well as finalised your two online language tests, you can get the remaining 30 % of your Erasmus scholarship, provided that your study period has not changed.

If the actual study period is less than what was stated in the application, the difference will be withdrawn from the final amount.

If the study period is longer than what was stated in the application, difference will be added to the final amount.

The following activities may be counted as part of the study period:

 • Language courses in the host country given shortly before the start of your first semester
 • Mandatory welcome (introduction or orientation) weeks/days 
 • Examination periods if you will sit exams during this time 
 • Sick days not exceeding several weeks
 • Christmas holiday or other days off if you stay in your host country and continue your studies afterwards
 • Time when there are no mandatory lectures if you are studying for exams or writing papers as long as this has been sanctioned by the teacher and you remain in the host country. For example if you have a paper due January 15 even though lectures ended before Christmas. 

The following activities cannot be counted as part of the study period: 

 • The weekend (Saturday and Sunday) if your study period ends on Friday 
 • Summer holiday (or any holiday lasting longer than 3 weeks) 
 • Early arrival to look for a place to live 
 • Distance studies not conducted in the host country 
 • Jury sessions / Grading periods when you are not specifically requested to stay at the host university
 • Re-sits or periods of re-examinations.
Senast uppdaterad av Lyudmila Vafaeva