Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Under tiden du är borta

Under terminen:

 • Ring hem så fort du kommit fram! (Annars får högskolan samtal från oroliga föräldrar, vilket har hänt...)

 • Meddela Malmö högskola (din koordinator på området samt Internationella sekretariatet) din hemadress och mejladress, eftersom du kan behöva bli nådd.
  - Vissa områden har ett 'Certificate of Arrival' som måste skickas till koordinatorn.
  - Faxa/scanna/posta in din Arrival Form till International Office.
  - Uppdatera ditt Learning Agreement och skicka det till din koordinator, om din kursplan ändras.

 • Blogga ofta och reflektera mycket över din tid som utbytesstudent.
  - Vad gör jag?
  - Vad kan jag använda detta till i framtiden?
  - Vill du blogga om din tid iväg på dessa sidorna? Kontakta International Office. 

 • Var ambassadör för Malmö högskola!
  - Arbeta aktivt på att försöka få studenter att komma till Malmö!
  - Ställ upp på informationsträffar, möten etc och sprid information om Malmö högskola.
  - Kontakta internationella sekretariatet om du behöver fler broschyrer, affischer, CD-romskivor eller annat material.

 • Har du blivit sjuk eller behöver du använda dig av Student-UT försäkringen?

  Här finns information om hur du går tillväga för att göra en skadeanmälan genom Student-UTförsäkringen

  Notera att Sverige har för närvarande avtal om sjukförmåner med de nordiska länderna,med övriga länder i EU/EES och Schweiz, samt med några konventionsländer
  .

  Om du ska resa till ett sådant land ska du ha med dig ett
  Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan som visar att du tillhör denna, så att du säkert kan få sjukvård enligt avtalen d.v.s. utan annan kostnad än eventuell patientavgift.
  Det Europeiska sjukförsäkringskortet ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner som sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel mm som ges inom det allmänna sjukvårdssystemet i det landet.
  Du ska då inte använda Kammarkollegiets försäkring. 
 • Erasmus+-studenter: Intyg över genomfört utbyte (Certificate of Attendance)
  Glöm inte att ordna med detta så du får din sista stipendieutbetalning. 
Senast uppdaterad av Ida Rosqvist