Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Efter hemkomsten

Välkommen hem!

Vi hoppas att du haft en bra utbytestid och upplevt så mycket nytt och spännande som du bara hunnit med! 

När du väl kommit hem finns fortfarande en del pappersarbete som behöver avklaras innan allt är klart och dina poäng från utbytet är tillgodoräknade.

Nedan hittar du information om vad du behöver göra nu när du kommit tillbaks till Malmö högskola och tips om hur du kan hålla dina internationella erfarenheter levande.

Betyg och tillgodoräkning av poäng

Tillgodoräknande görs alltid av en akademisk bedömare vid din heminstitution/fakultet och ska ha diskuterats innan ditt utbyte genom ett godkänt Learning Agreement.

Tillgodoräknande innebär att poängen som du har tagit utomlands läggs in i Ladok och de utgör vanligtvis en del av det antal poäng du behöver för att ta en examen vid Malmö högskola.

Tillgodoräknandet sker inte automatiskt. Du är själv ansvarig för denna process. Det är ditt ansvar att (om det är aktuellt på din fakultet) ansöka om tillgodoräknande i tid för att t.ex. kunna ta ut din examen!

Det kan finnas särskilda riktlinjer för tillgodoräknande vid din heminstitution/fakultet. Om ditt betyg skickas till högskolan från ditt värduniversitet kontaktar vi dig. Annars måste du själv alltid lämna en kopia på ditt Transcript of Records från ditt värduniversitet till din heminstitution/fakultet och eventuellt blankett om tillgodoräknande. Se länkar till blanketter om ansökan om tillgodoräknande nedan. Om din heminstitution/fakultet inte är listad nedan sker tillgodoräknandet per automatik efter att din Internationella handläggare på din institution/fakultet mottagit ditt Transcript of Records.

Det är också ditt ansvar att se till att du har ditt betyg med dig hem efter din utlandsvistelse eller att ditt värduniversitet skickar ditt betyg antingen till dig eller till högskolan.

Du bör också räkna med att tillgodoräknandet kan dröja, så se till att vara ute i god tid.

Utvärdering/reserapport

Det är obligatoriskt att göra en utvärdering/reserapport i slutet av utbytet. Du kontaktas av International Office och får mer information om hur du går tillväga.

Sista Erasmus+-utbetalningen

För att få den sista utbetalningen av ditt Erasmus+-stipendium måste du ha gjort följande:

  • Färdigställt din online-utvärdering
  • Skickat in ditt Certificate of Attendance
  • Gjort dina två onlinespråktester.

Den sista utbetalningen görs efter avslutad termin och baseras på de datum som inkommer i ditt Certificate of Attendance. Generellt kommer andra och sista utbetalningen i mars/april för utbyte på höstterminen och i augusti/september för utbyte på vårterminen. Notera att detta endast är preliminära hålltider som kan komma att behöva justeras. Du kommer att få information från International Office när utbetalningen är på gång. 

Hjälp till att informera om utbytesstudier

Om du är intresserad av att berätta om ditt värduniversitet, värdland och om din utbytestid i samband med informationsmöten eller övriga aktiviteter, tveka inte att kontakta oss. Du kan i så fall skicka en intresseanmälan till International Office och berätta vad du skulle vara intresserad av att hjälpa till med. Vi behöver t.ex. hjälp på våra Study Abroad Fairs. 

Bli fadder

Håll kontakt med landet du precis spenderat tid i! Håll språket levande! Träffa fler nya människor från hela världen!

Kontakta gärna ESN Malmö för att bli fadder åt en inkommande internationell student, ett utmärkt sätt att behålla dina nyförvärvade språkkunskaper och en chans att fortsätta ditt utbyte, fast på hemmaplan och genom en internationell students ögon.

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist