Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bilagor till ansökan

Till din utskrivna MoveON-ansökan ska du bifoga ett antal bilagor. Det är viktigt att du följer anvisningarna noggrant och inkluderar samtliga bilagor. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda ansökningar kan komma att inte beaktas.

Vänligen notera att du måste ladda upp samtliga bilagor i din MoveON-ansökan.

Följande utgör en komplett ansökan:

 1. En utskriven MoveON-ansökan i original, underskriven, ett (1) ditklistrat foto ca 3,5x 4,5 cm (passfotostorlek). Studieplan (Study Plan) fylls i som en del av MoveON-ansökan.
 2. Statement of Purpose (ett brev endast, max en A4-sida)
 3. Curriculum Vitae (en A4-sida)
 4. Dokument som styrker dina språkkunskaper
 5. LADOK-utdrag med de poäng du hittills eventuellt tagit vid vid Malmö högskola.
 6. Om du läser fristående kurser måste du bifoga en plan (Study Description) där du redogör för hur du planerar att ta ut din examen vid Malmö högskola och hur utbytesterminen passar in i denna examen.
 7. Valfritt: LADOK-utdrag/transcript of records om du har poäng från ett annat lärosäte.

Endast efterfrågade bilagor ska bifogas ansökan. Inga andra handlingar, intyg eller rekommendationer (oavsett vad det är) kommer att beaktas och ska således inte heller bifogas.


2. STATEMENT OF PURPOSE

Ett personligt brev där du motiverar varför du vill läsa utomlands, samt beskriver hur studierna relaterar till ditt huvudämne vid Malmö högskola och hur du kommer att gagnas akademiskt och personligt av utbytet. Du ska även motivera dina val av SAMTLIGA universitet i brevet, genom att förklara varför du valt var och ett av dina alternativ. Notera - du ska således skriva endast ett brev per ansökan, INTE ett per universitet du söker till.

Brevet ska skrivas på engelska om undervisningen vid det sökta universitet är på engelska. Om undervisningen är på ett annat språk ska du skriva brevet på det språket, men även bifoga en översättning till engelska. Brevet ska vara högst en A4-sida långt.

Bra att tänka på och ta med i Statement of Purpose:

 • Why you wish to participate in the exchange programme
 • What you hope to achieve from participating in the programme (aims and objectives)
 • How the exchange studies will benefit you both academically and personally
 • Awareness of your proposed host university and country’s culture
 • Your willingness to give feedback to Malmö University

Du kan även få tips och stöd via Malmö högskolas karriärvägledning och workshops om personliga brev


3. CURRICULUM VITAE

Ditt CV ska du skriva på engelska. Det skall innehålla för ansökan relevant utbildning, arbetslivserfarenhet och övriga relevanta aktiviteter. Du ska inte bifoga betyg, arbetsintyg eller dylika handlingar som styrker ditt CV. Det begärs vid behov. Ditt CV ska vara högst en A4-sida långt.

Exempel på CV

Du kan även få tips och stöd via Malmö högskolas karriärvägledning   och workshops om CV-skrivande.


4. DOKUMENT SOM STYRKER SPRÅKKUNSKAPER


Läs mer om språkkrav för olika utbytesplatser här


5. LADOKUTDRAG

Du ska bifoga ett LADOK-utdrag som visar de poäng du hittills tagit vid Malmö högskola. Utdraget ska vara på engelska.

Om du läser din första termin och inte har några poäng registrerade ännu, ska du istället bifoga ett så kallat Registreringsintyg. Du kan ordna detta på samma sätt som du ordnar ett vanligt LADOK-utdrag (registerutdrag).

Du kan ordna detta själv direkt på webben: Ladok Student OBSERVERA! Om du skriver ut Ladokutdrag från Ladok Student så behöver du skriva ut intyget och sedan skanna det innan du laddar upp det i din online-ansökan! Pga krypteringen på intygen så kan det annars bli problem när du ska ladda upp intyget.


6. STUDERAR DU INTE INOM ETT PROGRAM?

Om du studerar fristående kurser måste du bifoga en Study Description, där du beskriver hur du planerar att ta ut examen från Malmö högskola och hur din utbytestermin passar in i din framtida examen. Du kan utforma din Study Description fritt och måste inte hålla dig till någon mall för denna.


VALFRITT:

7. Tidigare studieresultat

Du kan inkludera Transcript of Records om du har studerat vid annat lärosäte och önskar att visa detta som en del av din ansökan.


Klar med alla bilagor? Gå tillbaka till ansökningsinstruktionerna och slutför ansökan.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist