Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansökningsinstruktioner

Ansökningsinstruktioner för studenter vid Malmö högskola för utbytesstudier vid ett av våra partneruniversitet:

Det kan ta tid att slutföra din ansökan - så se till att du börjar i tid! Det är väl använd tid när du väl har kommit fram och är redo att starta den förhoppningsvis bästa terminen av dina universitetsstudier!

Läs igenom hela checklistan innan du sätter igång. Följ instruktionerna noga!


Steg 1: Kontrollera vart du kan åka och välj vilka universitet du är mest intresserad av

Börja med att läsa utlysningen av platser för att se vilka universitet du är intresserad av. Vilka utbytesplatser som är sökbara beror på vilken fakultetinstitution du studerar vid, och varierar från termin till termin. Se till att du läser den senaste utlysningen! 

Se utlysning för ditt område här


Steg 2: Fyll i en MoveON-ansökan

Länk till MoveON-ansökan

Det andra steget är att fylla i en ansökan online med bland annat dina personuppgifter och de universitet som du vill ansöka till. Du kan välja upp till fem universitet (studenter på GPS kan välja max fyra) - observera att du ska rangordna dessa utifrån dina preferenser. 

Det finns möjlighet att spara och komma tillbaka till din MoveON-ansökan, så det är möjligt att starta ansökningsprocessen innan du har bestämt vad som är dina slutgiltiga alternativ. Vår rekommendation är att börja så tidigt som möjligt, så att du har gott om tid på dig att arbeta med ansökan. 

I din MoveON-ansökan ska du ladda upp följande bilagor:

 • Statement of Purpose
 • Curriculum Vitae
 • LADOK-utdrag
 • Plan för dina studier och examen om du läser fristående kurser
 • (Dokumentation som styrker dina språkkunskaper)
 • (Utdrag ur studieregistret om du har poäng från annat universitet)

Du ska även bifoga dessa bilagor med pappersansökan. Vi rekommenderar att du skriver ut dina bilagor på papper och skannar in dem som pdf innan du laddar upp dem i din online-ansökan, förutom fotot som laddas upp i JPEG format.  

Länk till mer information om bilagor till ansökan

Study Plan som visar vilka kurser du vill läsa, är en del av MoveON-ansökan. Du ska fylla i en "Study Plan" i MoveON för varje universitet du söker till: om du söker till tre universitet gör du alltså tre olika "Study Plans".

Din "Study Plan" visar vilka kurser du är intresserad av att studera på värduniversitetet. Du som söker till universitet utanför Europa kan behöva ansöka så tidigt som 1 1/2 år (3 terminer) före utbytet, vilket innebär att många universitet inte kommer att ha information tillgänglig om kurser som anordnas så långt fram i tiden. Du kan i så fall använda de kurser som finns tillgängliga när du söker, för att visa exempel på vad du vill studera under ditt utbyte. Om du inte kan hitta relevanta kurser, kan du lista ämnen eller program som är intressanta för dig. Du behöver alltså vid tiden för ansökan inte ange exakta kurser, utan viktiga är att du visar att du har gjort vad du kan för att hitta information!

Det är ditt eget ansvar att hitta den information du behöver för att göra en fullständig ansökan. Att hitta de kurser/ämnen som erbjuds tar vanligtvis lite tid, så ha tålamod och avsätt tid till att bekanta dig med universitetens webbsidor. En utgångspunkt kan vara att leta efter inbound/incoming exchange alternativt använd sökfältet och klicka dig vidare på sökord som exchange/visiting student. Det finns ofta en startsida för utbytesstudenter som innehåller akademisk och praktisk information.

När du söker efter värduniversitetets webbkurskatalog eller på universitetets hemsida efter lämpliga kurser, bör du titta efter benämningar som units/subjects/courses/modules (det varierar mellan olika universitetet och länder). Ibland måste du klicka på specifika program för att komma åt olika delkurser.


GPS-studenter
Du kan ansöka om utbytesstudier för två terminer om det finns möjlighet till det inom ditt program.

 • Om du ansöker om två terminer vid samma universitet: lämna in en ansökan
 • Om du ansöker om två terminer vid två olika universitet: lämna in två separata ansökningar 

Var tydlig i ditt motiveringsbrev vilken termin du prioriterar eftersom det kan vara konkurrens om platserna. Om du vill studera vid olika universitet måste du kolla upp att terminstiderna inte krockar. 

 • Du kan välja max fyra universitet - observera att du ska rangordna dessa utifrån dina preferenser.

Steg 3: Skriv ut din MoveON-ansökan

När du är nöjd med dina val i MoveON-ansökan online ska du färdigställa din ansökan och skriva ut den. Det PDF-dokument som skrivs ut är din bekräftelse på att din online-ansökan har mottagits.

 • Du måste nu skriva under din ansökan där det står "student signature" (sista sidan).
 • Du ska även bifoga ett foto i passtorlek i övre högra hörnet på sidan 1 i din ansökan.
 • Vänligen observera att din utskrivna ansökningsblankett måste skickas eller lämnas in tillsammans med dina bilagor.


Steg 4: Gör kopior av din ansökan

När du har din utskrivna ansökan och alla dina bilagor klara (din originalansökan), ska du kopiera den och lämna in totalt 3 ansökningar (1 original av alla dokument + 2 kopior av alla dokument).


Steg 5: Lämna in din fullständiga ansökan

Din fullständiga ansökan (utskriven MoveON-ansökan och bilagor), i ett original och kopior enligt beskrivningen här, ska lämnas in till den internationella handläggaren på din fakultet/institution senast vid deadline, personligen eller i den aktuella postlådan. 

Deadline är kl 24.00 (midnatt) den 15 oktober respektive den 15 mars.

Om du behöver skicka ansökan per post, se till att den når din internationella handläggare senast följande vardag efter den 15 mars/oktober. Du ska skicka ansökan till följande adress:

Din internationella handläggares namn
Malmö högskola
Din institution/fakultet
205 06 Malmö

Osäker på vem som är din internationella handläggare? Se här!

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist