Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Försäkring vid praktik utomlands

Kammarkollegiets försäkring: STUDENT UT

Malmö högskola har tecknat samlingsförsäkringen ”Student UT” hos Kammarkollegiet som gäller för de flesta studenter som är antagna till och bedriver högskole- eller forskningsutbildning vid högskolan och som studerar eller praktiserar utomlands enligt en överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan högskolan och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter eller praktikanter.

Försäkringen omfattar personskadeskydd, sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd, anhörigs besöksresa vid livshotande skada eller sjukdom, avbrottsskydd, resgodsskydd, resgodsförsening, kontant skadehjälp, ansvarsskydd och rättsskydd.

Försäkring vid utlandspraktik

Observera att du som skall göra praktik utomlands inte automatiskt är täckt av Kammarkollegiets försäkring!

För att du som student ska vara försäkrad under din praktik utomlands krävs att det finns ett avtal mellan Malmö högskola och din praktikplats. För att avtalet ska kunna skrivas måste du först fylla i dina uppgifter i MoveON - den webbaserade databasen för internationell verksamhet. 

Det är viktigt att du fyller i alla fält med uppgifter om din praktikplats och din kontaktperson, de exakta datumen för din praktik, vilken organisation du skall till samt vilket land. Det är informationen du uppger i MoveON som sedan skrivs ut på ditt försäkringsintyg, som är kopplat till databasen.

OBS! Du måste ha en handledare i landet du ska göra din praktik för att försäkringen ska gälla.  

Följ stegen nedan:

  1. Om du redan lagt in uppgifter i MoveON för din praktik, skriv ut PDF:en en gång till. Annars, gör en helt ny ansökan. Uppgifter om datum, praktikplats, kontaktperson, kontaktuppgifter till praktikplatsen etc. MÅSTE fyllas i!

  2. Du ska maila eller posta PDF:en till din praktikhandläggare (på din fakultet) för att ett avtal ska upprättas mellan Malmö högskola och din praktikplats. Avtalet skrivs på av praktikkoordinatorn på ditt område eller fakultet.

  3. Din praktikhandläggare skickar sedan det påskrivna avtalet till din kontaktperson vid praktikplatsen som skriver på avtalet och skickar tillbaks det till praktikhandläggaren på ditt område eller fakultet.
  4.  
  5. Därefter skickas en kopia på avtalet till International Office, Studentcentrum.

  6. Försäkringsintyget ordnas av International Office som skickar alla dokument hem till den adress du angav i MoveON-ansökan.

  7. För praktik utanför Europa skickar vi även ut ett Medical Insurance Card.
    Detta täcker akut sjuk- och tandvård genom Student UT-försäkringen

  8. För praktik inom EU/EES* skall du även kontakta Försäkringskassan och beställa det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet).

Inom EU/EES-området har du som studerar rätt till den nödvändiga sjukvård du behöver under den tid du planerar att vara utomlands. Vårdgivaren måste vara ansluten till landets allmänna sjukvårdssystem. 

Du betalar lika mycket för vården som invånarna i landet. I till exempel Frankrike och Belgien måste du först betala hela kostnaden för vården själv och sedan begära ersättning från landets motsvarighet till Försäkringskassan.

*EU-kortet är giltigt i följande länder:
Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Österrike, Liechtenstein, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern, Malta, Bulgarien, Rumänien

Student UT täcker endast i det land du praktiserar i och under resa till/från detta land. Försäkringen täcker dig 14 dagar före och efter dina praktikdatum.

Student UT-försäkringen gäller även om UD:s reserekommendationer avråder från resa till landet. Försäkringen täcker som vanligt, men till exempel inte ombokade flyg om studenten bestämmer sig för att åka hem tidigare. Det är upp till områdena/institutionerna att besluta om praktiken ska godkännas. Kolla med den fakultet/det område där du studerar för att se vad som gäller där.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf