Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ansökan Erasmus+-stipendium

 • Löpande ansökningar: Ansökan om stipendium för Erasmus+-praktik görs först när du ordnat heltidspraktik hos en godkänd organisation eller företag, i ett godkänt Erasmus+-land
 • Komplett ansökan måste vara International Office tillhanda senast två veckor innan praktiken påbörjas: Stipendium för Erasmus+-praktik beviljas inte retroaktivt. Beslut kan inte överklagas. Du kan bara göra en ansökan per praktikperiod och plats. Praktikdatumen kan inte justeras  under praktikens gång. 

Ansökan ska innehålla följande:


1. MoveON-ansökan

Datum i MoveON måste överensstämma med datum i Learning Agreement och Confirmation of Internship.

Har du redan fyllt i MoveON för den aktuella praktiken så behöver du inte göra en ny ansökan online för stipendiet. Du bifogar då en kopia av den PDF du fick genom första ansökan. Datera och skriv under ansökan.

Öppna MoveON-ansökan genom länken ovan. Du loggar in med din datoridentitet. Fyll sedan i alla nödvändiga uppgifter - notera att samtliga fält som är markerade med en ( * ) är obligatoriska. 

2. Confirmation of Internship

 • Är din praktik poänggivande behöver du endast bifoga ditt "avtal" mellan Malmö högskola och praktikplatsen, ofta kallat 'Confirmation of Internship'.
 • Är din praktik inte poänggivande ska kurs-/programansvarig för dina nuvarande studier skriva under dokumentet nedan. Detta för att följande ska framgå: praktikens akademiska koppling till studierna samt att praktiken passar in i den examen som du studerar för. Malmö högskola ska säkerställa praktikens akademiska koppling till de studier du bedriver högskolan (eller till det yrke som utbildningen kan tänkas leda till). Det är därför viktigt att fakulteten/institutionen där du är registrerad kontrollerar att praktiken passar in i den examen du studerar för. 

Certification for internships that are not credit-bearing 

3. Learning Agreement for Traineeships 
Detta dokument ska upprättas i samråd med din praktikplats. Av dokumentet ska det bland annat framgå vilka arbetsuppgifter du ska utföra samt förväntade resultat och erfarenheter av din praktikperiod. Här ska delen "Section to be completed BEFORE THE MOBILITY" fyllas i. 

Learning Agreement for Traineeships 2017/18

4. CV 
Detta ska bland annat innehålla kontaktuppgifter samt information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper. Det är meriterande om man kan visa på deltagande i CV-workshops arrangerade av Malmö högskolas Karriärservice
Exempel på CV

5. Motiveringsbrev
I ett personligt brev skrivet på engelska motiverar du varför du ansöker om stipendium, du förklarar den akademiska kopplingen mellan praktikplatsen och din utbildning, hur praktiken kommer att leda till nya kunskaper och färdigheter samt hur praktiken kommer att öka din anställningsbarhet.

6. Två olika dokument från Ladok:

 • Ditt resultatintyg (Transcript of Records) på Malmö högskola. Kan hämtas från Ladok Student
 • Ditt registreringsintyg (Certificate of Registration) för den termin du går när du söker stipendiet, inte den termin du ska åka på praktik. Om du söker under sommarlovet anses vårterminen vara den termin du ska vara aktiv, registrerad heltidsstudent. Be din studieadministratör om detta intyg. 

– Endast kompletta ansökningar behandlas –

HUR DU KAN SKICKA IN DIN ANSÖKAN:

1. Posta din ansökan

 • Skriv ut ensidigt och häfta inte ihop dina dokument
 • Samtliga dokument ovan måste vara kompletta och bifogas till:

Malmö högskola
International Office
Rebecca Arklöf
205 06 Malmö

Alternativt

 2. Lämna in din kompletta ansökan till receptionen i Studentcentrum

 • Be dem stämpla ansökan med det datum då den inkommer till myndigheten, innan det läggs i postfack
 • Skriv ut ensidigt och häfta inte ihop dina dokument
 • Samtliga dokument ovan måste vara kompletta och bifogas

Alternativt

 3. Mejla din kompletta ansökan 

 • Skanna dina kompletta ansökningsdokument som EN (1) PDF-fil
 • Samtliga dokument ovan måste vara kompletta och bifogas 
 • Skriv Erasmus+ - Traineeship Scholarship Application i ämnesraden i epostmeddelandet
 • Mejla till Rebecca Arklöf

– Endast kompletta ansökningar behandlas –

 


Ytterligare information gällande MoveOn: 

 • För närvarande fungerar ej Internet Explorer för ansökan. Använd istället t.ex. Firefox, Chrome eller Safari
 • Du använder din datoridentitet som login. Om du glömt ditt användarnamn eller lösenord får du kontakta IT-service
 • När du har slutfört alla nödvändiga uppgifter, markera varje avslutad sida och spara din ansökan. Efter att alla delar är avslutade och dokumenten bifogade kan du klicka på "Submit" (sista sektionen). Nu är din ansökan färdigställd och har skickats till vår databas
 • För att kunna skapa ett PDF-dokument av din ansökan måste datorn ha Adobe Acrobat Reader installerat för att öppna PDF-dokumentet. Om du inte kan skriva ut PDF-filen direkt, kan du välja att spara filen på din dator eller på ett USB-minne

Har du frågor om MoveON-ansökan? Eller har du sekretesskydd? Kontakta då Caroline Climie, MoveON-ansvarig på International Office.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf