Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

MBKT - Mindfulnessbaserad kognitiv terapi

Tid: 2017-11-08 17:00 -- 2017-11-08 19:00
Plats: Studentcentrum, Matrosgatan 1, Malmö
Målgrupp: Alla studenter vid Malmö högskola

Har du upplevt känslan av nedstämdhet, depression, ältande, ångest eller stress och haft svårt att hantera det? MBKT är en kombination av mindfulness och kognitiv beteende terapi där du tränas i att förändra förhållningssättet till dina tankar, känslor och kroppsliga reaktioner. Innehållet består i teori varvat med övningar.

Boka ett församtal

Om du är intresserad av att delta i en MBKT-grupp så boka ett församtal. Efter samtalet görs bedömningen om gruppen kan hjälpa dig eller inte.

Information och bokning av församtal 

Ewa Lunnemark eller Lotta Andersson

Datum under hösten 2017

8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12, 10/1 och 17/1
Alltid klockan 17.00-19.15. 

Plats: Studentcentrum, Matrosgatan 1

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist