Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fråga om e-böcker!

Tid: 2017-10-05 13:00 -- 2017-10-05 16:00
Plats: Orkanenbiblioteket
Målgrupp: Studenter, forskare

Har du frågor om e-böcker? Ställ dem till bibliotekarierna Ola Tengstam och Lotta Hertzberg! Den 5 oktober, från kl 13, sitter de i Orkanenbibliotekets entré och svarar på frågor, hjälper dig att komma igång och visar hur man använder de fördelar som finns med e-böcker.

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer