Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lån av tekniska hjälpmedel

Du som är student och har en funktionsnedsättning, till exempel dyslexi, ADHD eller synnedsättning, kan låna teknisk utrustning som diktafon/fickminne och läspenna, som stöd i studierna.

Hur får man låna?

Praktiska frågor

Lånetiden varierar för olika hjälpmedel. Diktafoner lånas ut under en termin.
För utlån och support av utrustningen, kontakta Petter Rasmusson.

Diktafon/fickminne

Gör det möjligt att exempelvis spela in föreläsningar. Glöm ej att fråga din lärare om det är ok. 

Smartpenna

En smartpenna är en penna och en diktafon i ett, som samordnar dina anteckningar (bildfiler) och inspelningar (ljudfiler) i en speciell mjukvara som medföljer pennan. Efter föreläsningen kan man bygga vidare på anteckningarna genom att lyssna på det inspelade, och man hittar enkelt en viss sekvens i en inspelning genom att bara klicka på motsvarande anteckning.  En sådan penna kan i bästa fall helt ersätta ett anteckningsstöd. Pennan kan lånas på Studentcentrum efter samråd med en specialpedagog.   

Talsyntes

Genom ett talsyntesprogram kan text läsas upp av datorn. Du får tillgång till talsyntes till din egen dator via SKOLON. Talsyntesprogram finns för både PC och Mac. Läs mer om talsyntes och andra stödprogram.

Låna bärbar dator till tentamen

Datorn bokas av lärare för studenter som ska tentera. Den är utrustad med stödprogram, till exempel talsyntes och stavningshjälp. Du har möjlighet att få en genomgång av hur datorn fungerar innan tentamen så att inget är oklart. Boka tid med Petter Rasmusson

Behöver du låna en anpassad dator till tentamen ska du ansöka om särskilt pedagogiskt stöd.

Senast uppdaterad av Petter Rasmusson