Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontakta Stöd vid funktionsnedsättning

Till oss kan du vända dig om du har frågor som rör din funktionsnedsättning.

E-post

funk@mah.se

Vi arbetar i verksamheten


Anna Danielsson - specialpedagog
Telefon: 040 665 70 16

Eunice Moon - specialpedagog
Telefon: 040 665 73 06

Helene Setterberg - samordnare
Telefon: 040 665 70 92

Petter Rasmusson - administrativ assistent
Telefon: 040 665 72 91

Ingemar Pettersson - skrivmentor
Telefon: 040 665 73 05

Senast uppdaterad av Petter Rasmusson