Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stöd du kan ansöka om

Läspenna

Här följer några exempel på stöd du kan ansöka om.

Stödprogram - datorprogram

Tekniska hjälpmedel

Talböcker

Inläsning av övrig litteratur

Anteckningsstöd

Förlängd tid vid examinationer

Anpassad dator vid examinationer

Teckenspråkstolk

Studieassistent

Ledsagare

Mentor

Handledning

Stödprogram - datorprogram

skolon.com finns programvaror som underlättar både läsning och skrivning under studietiden. Dessa program kan du få tillgång till även om du inte har något intyg om funktionsnedsättning.  
Läs mer om stödprogrammen  

Tekniska hjälpmedel

Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att hinna anteckna, finns det möjlighet att låna en diktafon för att exempelvis spela in föreläsningar. Du har även möjlighet att låna en läspenna som kan skanna och översätta engelsk text direkt ur boken. 
Låna tekniska hjälpmedel 

Talböcker

Är du student och har en läsnedsättning - till exempel dyslexi, adhd eller synnedsättning? Då kan du få hjälp att låna din kurslitteratur som talböcker.
Läs mer om talböcker

Övrigt kursmaterial

Kompendier, artiklar och annat kursmaterial eller delar av böcker kan i allmänhet läsas med talsyntes. Om dokumentet inte innehåller någon markeringsbar text, får dokumentet istället göras om till en textfil. Denna möjlighet finns inbyggd i högskolans nedladdningsbara talsyntes.

Anteckningsstöd

En kurskamrat hjälper dig med att föra anteckningar vid föreläsningar och seminarier.  

Förlängd tid vid examination

Du kan beviljas extra skrivtid vid examinationer.

Anpassad dator

Du kan bli beviljad att använda dig av en anpassad dator under examinationen. Datorn innehåller flera stödprogram, som talsyntes och rättstavning. 

Teckenspråkstolk

Är du hörselskadad eller döv och använder teckenspråk kan du få tillgång till teckenspråkstolk. Den student som är i behov av tolk behöver kontakta Malmö högskolas samordnare redan i samband med ansökan om studier.

Studieassistent

Du kan få stöd av en studieassistent i situationer där du behöver praktisk hjälp med att tala eller skriva.

Ledsagare

Ledsagaren hjälper dig med förflyttning och att hitta rätt på högskolan.

Mentor

I vissa fall kan du få hjälp av en mentor för att till exempel planera och strukturera dina studier. Det är studentens behov som är avgörande för hur stödet utformas.

Handledning
Det kan finnas möjlighet till extra handledning av lärare. Beslut sker då i samråd med ansvarig på din utbildning.

Senast uppdaterad av Kristina Ericson