Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Leapfrogs finansierar test av affärsidéer

Har du en affärsidé som du gått och tänkt på men inte haft möjlighet att vidareutveckla? Som student kan du ansöka om finansiering från Leapfrogs, för att arbeta med din idé under tre sommarmånader.

leapfrogs_1

Sriram Thoppe Rajendran från Malmö högskola är nöjd med sin tid inom Leapfrogs och hoppas att hans affärsidé kring probiotika snart ska lyfta.

– Det har varit mycket inspirerande att vara med och det har betytt mycket för mig att få min idé bedömd av andra. Att vara med i Leapfrogs är en bra möjlighet att träffa nya människor från många olika discipliner och det har känts som ett bra sammanhang att vara en del av.

Jag möter Sriram på den avslutande workshopen för de 35 studenter som varit en del av Leapfrogs 2016. De är mitt i ett grupparbete som drivs enligt metoden Value Creation Forum Process. Studenterna/entreprenörerna får möjlighet att göra en kort presentation av sin affärsidé och får sedan konstruktiv kritik från ledare och övriga deltagare, som intar olika roller och bedömer det de hör utifrån sin tilldelade roll.

Tillföra probiotika

Sriram har, tillsammans med två kollegor (en i Indien och en kurskamrat från masterutbildningen på Malmö högskola), ägnat sommaren åt att utveckla en produktidé som enkelt uttryckt ska göra det möjligt att tillföra probiotika till förpackade drycker. Idén fick han och hans indiske kurskamrat när de studerade tillsammans för några år sedan, i Indien. Då ville de framför allt hitta en möjlighet att tillföra probiotika till vatten.

– Jag har länge velat hitta ett sätt att få fler att använda probiotika. När jag nu fick möjlighet att samarbeta med min kollega i Indien, som har en master i just probiotika, så tog jag chansen. I sommar har vi framför allt varit i en designfas och tagit fram en prototyp.

Sriram har på kort tid träffat flera människor inom förpackningsindustrin, såväl i Sverige som i Indien. Idéerna kring hur produkten ska utvecklas har varit många; vissa hållbara medan andra fått läggas på hyllan. Han har också gjort en del studier, tester och analyser.

Vad har du lärt dig?

– När jag pluggade var jag lite av en perfektionist. Men den inställningen har inte fungerat i det här arbetet. Att misslyckas och att misslyckas tidigt i processen är bra och lärorikt. Vi upptäckte också att vår idé utvecklades och förändrades mycket efter hand. För att arbetet inte skulle bli för svårt att överblicka så satte vi upp mindre delmål att jobba mot.

Något mer?

– Jag har lärt mig att det är helt andra regler inom start-up-världen än inom akademin! Det gäller att inte vara rädd för att diskutera sina idéer med andra, för du får ofta mycket bra återkoppling.

Vad har varit det bästa med Leapfrogs?

– Möjligheten att lära mig nya saker! Jag har lärt mig mycket om ledarskap och att samarbeta med andra. Att få möjlighet att ägna så här mycket tid åt utveckling och tankearbete har också varit mycket positivt. Jag får ofta en massa idéer, som jag sällan har tid att utveckla. Att någon nu betalat för och gett mig möjlighet att vidareutveckla en idé känns fantastiskt.

Varför ska man söka till Leapfrogs?

– Det finns ingen bättre tid att testa affärsidéer och starta ett företag än när du är student, eftersom det inom akademin finns goda möjligheter att få hjälp och stöd. Leapfrogs är en bra möjlighet att testa om din idé bär eller inte. Den möjligheten får du troligen inte så många gånger i livet.

Vad händer nu?

– Jag ska försöka hitta en partner inom produktutveckling, lägga sista handen vid designen av prototypen samt försöka hitta finansieringslösningar.

Vill du veta mer?

Leapfrogs är ett initiativ från LU Innovation och finns till för studenter vid Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Blekinge Tekniska Högskola. Under tre sommarmånader får de antagna studenterna ett skattefritt stipendium på 27 000 kronor (motsvarande CSN i tre månader). Det är inte tillåtet att ha ett annat arbete under tiden.

Mer om Leapfrogs

Text: Lotta Solding

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt