Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Boka ett grupprum för dina studier

Du kan boka ett grupprum på Niagara, Orkanen, Hälsa och samhälle, Odontologen, Studentcentrum, Gäddan och Orkanenbiblioteket.

Ett rum kan endast bokas samma dag och alltså inte i förväg. Detta på grund av att det endast är outnyttjade lokaler som kan bokas. På biblioteket kan du dock boka ett rum för studier en vecka i förväg. 

Bibliotekets grupprum kan bokas två timmar per dag. Övriga grupprum kan bokas fyra timmar per dag.

Studentcentrums grupprum bokas i receptionen på plats. 

Så här bokar du – två sätt


Via webben

  1. Gå till schema.mah.se och logga in med din datoridentitet. 
  2. Klicka på fliken Resursbokning. Välj vilken byggnad du vill boka ett rum i.
  3. Bekräfta din bokning, annars förfaller den. 

Via appen

  1. Öppna Kronoxappen och logga in med din datoridentitet.
  2. Klicka på Resursbokning. Välj vilken byggnad du vill boka ett grupprum i. 
  3. Klicka på det rum du vill boka. Grönt betyder ledigt och rött betyder upptaget. 
  4. Skriv en anteckning i rutan Information och klicka på Boka.
  5. Bekräfta din bokning, annars förfaller den.
Senast uppdaterad av Ida Rosqvist