Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Styrelsen

Cecilia Christersson, ordförande
Malmö Högskola
Prorektor
205 06 Malmö

Peter Bengtsson, sekreterare
Malmö högskola
Lärande och samhälle
205 06 Malmö

Annica Andersson, ledamot
Malmö högskola
Lärande och samhälle
205 06 Malmö

Gudrun Malmer, ledamot
Telefon: 046 - 15 27 60
Warholms väg 8 c
224 65 Lund

Ingemar Holgersson, ledamot (SMaL)
Högskolan Kristianstad
Sektionen för lärande och miljö
291 88 Kristianstad 

Elisabet Doverborg, ledamot
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande,Göteborgs Universitet
413 09 Göteborg

Eva Norén, ledamot
Stockholms universitet, institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
115 21 Stockholm

Inger Mårtensson, adjungerad ledamot

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson