Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pressmeddelande

GUDRUN MALMERS STIFTELSE

har till syfte att främja klassrumsforskning om lärande och undervisning i ämnet matematik. Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 22 november 2016 fördelat 2016 års stipendiesumma på 75 000 kronor enligt följande:

25 000 kr till lärare Nadezda Yurkovskaya för projektet Visualisering av ämnesspecifika begrepp i matematikundervisningen för nyanlända elever. 

25 000 kr till speciallärare i matematik Ann-Sofie Solman och Ämneslärare Tina Åkegårdh för projektet Väcka viljan att utvecklas.

25 000 kr till förstelärare Ma/NO 1-7 Andreas Ekblad för projektet IKT som verktyg för en elevaktiv matematikundervisning.

Stipendierna är skattefria, men stipendiaterna är skyldiga att senast den 15 november år 2018 inlämna en skriftlig rapport över projektets genomförande.

 

Malmö den 22 november 2016

För GUDRUN MALMERS STIFTELSE
Peter Bengtsson
sekreterare

  

 

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson