Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

2014 års examensordning

De regler som fastställs i denna revision av den lokala examensordningen gäller för utbildningar som påbörjades efter den 2014-07-01. Här hittar du också en förteckning över examina vid Malmö högskola för utbildningar på grund- och avancerad nivå.

 

För varje examen får lärosäten ange mer preciserade examenskrav utöver dem som föreskrivs i Högskoleförordningen. Sådana krav uttrycker vad som krävs för att erhålla t.ex. en kandidatexamen med en viss inriktning eller en viss yrkesexamen.

Examensfordringar för yrkesexamina som utfärdas vid Malmö högskola är specificerade i utbildningsplanerna. För generella examina ska det finnas examensbeskrivningar, se nedan.  

 

HUVUDOMRÅDE INRIKTNING EXAMEN
Arbetsvetenskap - Kandidat
  Arbetsliv och mångfald Kandidat
  Personalarbete Kandidat
Biomedicinsk laboratorievetenskap - Kandidat
Biomedicinsk metodik och teknologi - Magister Master
Biomedicinsk teknologi - Kandidat Magister
Byggd miljö - Kandidat Magister
Communication for Development - Magister
Data- och informationsvetenskap - Kandidat
Datavetenskap - Kandidat Magister Master
  Applikationsutveckling Kandidat
  Spelutveckling Kandidat
  Systemutveckling Kandidat
Engelska - Kandidat
Fastighetsvetenskap - Kandidat Magister
  Fastighetsföretagande Kandidat
  Fastighetsförmedling Högskoleexamen Kandidat
Folkhälsovetenskap - Kandidat Magister Master
Freds- och konfliktvetenskap - Kandidat Magister
Företagsekonomi - Kandidat
  Informationsteknik Högskoleexamen Kandidat
  Transport Management Högskoleexamen Kandidat
Genusvetenskap - Kandidat
Grafisk design - Kandidat
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap - Kandidat
Historia - Kandidat Magister Master
  Europastudier Kandidat Master
Idrottsvetenskap - Kandidat Magister Master
  Idrott och samhälle Kandidat
  Idrottens ledarskap Kandidat
  Idrottens management Kandidat
Interaktionsdesign - Kandidat Magister Master
Internationell migration och etniska relationer - Kandidat Magister Master
Internationella relationer - Kandidat Magister
Kriminologi - Kandidat Magister Master
Kultur och medier - Master
Kultur- och samhällsanalys - Kandidat
Ledarskap och organisation - Kandidat Magister
Lingvistik - Magister
Litteraturvetenskap: kultur och medier - Kandidat
Material och produktutveckling - Kandidat
Materialvetenskap - Magister
Medie- och kommunikationsvetenskap - Kandidat Magister Master
Medieteknik - Kandidat
Miljövetenskap - Högskoleexamen Kandidat
Mänskliga rättigheter - Kandidat Magister
Odontologi - Kandidat Magister Master
  Oral hälsa Kandidat Magister
  Tandteknik Kandidat Magister
Omvårdnad - Kandidat Magister Master
  Psykiatrisk vård Högskoleexamen
Pedagogik - Kandidat Magister Master
Scenproduktion - Kandidat
Sexologi - Magister Master
Socialt arbete - Äldrepedagogexamen Kandidat Magister Master
Specialpedagogik - Magister Master
Statsvetenskap - Kandidat
Politices kandidat
Utbildningsvetenskap - Magister Master
Visuell kommunikation - Kandidat
Ämnesdidaktik - Magister MasterExamensbeskrivningarna fastställdes följande datum:

Fakulteten för kultur och samhälle 2013-02-21
Fakulteten för teknik och samhälle 2013-05-16
Odontologiska fakulteten 2014-02-20
Fakulteten för lärande och samhälle 2014-08-28
Fakulteten för hälsa och samhälle 2015-01-22

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist