Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

EU project Nightingale InterGen

Intergen-Logga

I EU-projekt InterGen samarbetade Näktergalen med Höörs kommun för att möjliggöra möten mellan seniorer och ensamkommande barn. Projektet byggde på tidigare erfarenheter från Näktergalen och var ett led i att få till stånd möten över ålders- och kulturella gränse, knyta vänskapsband, skapa motbilder och utvecklas.
Projektet syftade till att ge seniorer en personlig tillfredsställelse genom att göra nytta och få tillfälle att tillämpa kunskaper och erfarenheter i mötet med den unga.

Många nyanlända har lite eller ingen kontakt med seniorer som nu kunde fylla en viktig funktion för de ungas hälsa och utveckling. Att få tillfälle att känna sig utvald, i centrum för uppmärksamheten och att i naturliga sammanhang kunna utveckla sitt nya språk.

Projektet pågick mellan år 2010 - 2012 och är nu avslutat.


Sista träffen för mentorer och ensamkommande barn

 

Vad ska man läsa om man vill jobba i FN? frågar en av ungdomarna som medverkat i mentorsprojektet InterGen

Lördagen den 1 oktober var alla medverkande inbjudna till avslutningsfest på fakulteten Lärande och samhälle med bland annat en ”guidad tur” på biblioteket. Vid kaffebordet berättar mentorerna vad de studerat och arbetat med under sitt yrkesverksamma liv och vi bläddrar i Malmö högskolas utbildningskatalog, pratar om olika utbildningar och om ungdomarnas framtidsdrömmar.  

- Jag vill bli arkitekt men först ska jag lära mig svenska.

-Jag ska först gå SFI, sen ska jag gå gymnasiet.

Senast uppdaterad av Edward Lever