Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Näktergalen Entreprenör

Entreprenör PB240049 thumbI Näktergalen Entreprenör som startade 2009 matchades studenter vid fakulteten för Hälsa & samhälle med en yrkesverksam mentor från näringslivet eller offentlig sektor. Syftet var att skapa innovativa samt tvärvetenskapligt utbyte mellan studenter och yrkesverksamma. 

Studenterna fick en kontakt och inblick i arbetslivet vilken även kunde utmana deras tankar och de yrkesverksamma gavs en möjlighet att möta en student som kanske kunde ifrågasätta ett redan etablerat perspektiv samt ge dem även en inblick i högskolans värld.

Flyers för studenter

Flyers för mentorer

Senast uppdaterad av Edward Lever