Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Verksamhetsledare

nightingale 9

Arvet bestämmer ögonfärg men samvaron med någon kan få dem att lysa…

Arton års erfarenhet som verksamhetsledare i Näktergalen har övertygat mig om att mentorskap är en väl värd social investering som kan ge vinster på kortare och längre sikt. Mentorskapet handlar om möten, om relationer och förtroendeband mellan människor.
Sedan start har Näktergalen möjliggjort mer än tretusen möten mellan barn och studenter där båda fått nya insikter och kunskaper som de inte fått om de inte träffats.

Jag gläds speciellt åt Näktergalens återvinningscykel - före detta mentorsbarn, nu studenter vid högskolan väljer att bli mentorer. 

Glädjande är också det faktum att runt om i Europa träffas mer än ettusen mentorer och barn varje vecka inom ramen för Näktergalskonceptet, femhundra mellanmänskliga relationer där ett ömsesidigt lärande sker, där kunskaper utvecklas om varandra, om olika kulturer, om samhällets gränser och där man får tillträde till varandras världar.

Senast uppdaterad av Carina Sild Lönroth