Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bakgrund och utvidgning

  nightingale 18
   

Näktergalen mentorsverksamhet startade1997. Förebilden kommer från Israels organisation Perach som sedan1970-talet använt mentorsmodellen för att integrera, berika och stötta barn från underprivilegierade områden.
Under Näktergalens tre första år finansierades verksamheten av Wallenbergsstiftelsen. 2005 blev Näktergalen en permanent verksamhet vid Malmö högskola och finansieras numera av Malmö högskola och Malmö stad. 

Näktergalen tilldelades Malmö stads integrationspris 2002. 

Fem pilotprojekt med Näktergalen som förebild har startats i Sverige:
Näktergalen Helsingborg och Kristianstad(2005),Näktergalen Borås (2008),Näktergalen Växjö(2009) och Näktergalen Halmstad(2013).

2008 samarbetade Näktergalen med Barne- og likestillingsdepartementet och Nattergalen finns numera vid åtta olika universitet och högskolor i Norge, från söder till norr. Satsningen var en del av den norska regeringens satsning på ett mer kultursensitivt barnevern.

2010 bildades nätverket The Nightingale Mentoring Network, som drivs av Näktergalen vid Malmö högskola. 24 olika Näktergalen/Nattergalen och Nightingales ingår för närvarande i detta nätverk.  

Verksamheten har även rönt internationellt intresse. Under åren har tre EU ansökningar beviljats:
EU projektet MentorMigration (2006-2009) möjliggjorde starten av sju pilotprojekt i Europa med Näktergalen som förebild.
I EU projektet Intergen (2011-13) var seniorer mentorer för ensamkommande ungdomar i Höör.  
EU projektet Formula (2013-15) var studenter mentorer åt ensamkommande ungdomar i Malmö.

2015 startar Nightingale Uganda- första Näktergal utanför Europa.

Näktergalens mentorskoncept har även utvecklats till att omfatta andra grupper än barn. Pilotprojektet Näktergalen Senior startade 2007 där studenter och seniorer i åldern 70+ träffas två gånger i månaden.

Näktergalen Entreprenör(2009) fick studenter vid Malmö högskola en mentor som befann sig i arbetslivet.

I Näktergalen Ungdom (2009) var en grupp studenter mentorer åt ungdomar från Eslöv som stod utanför arbetsmarknaden.
Näktergalen Ungdom startade även 2014 i samarbete med Mosiakskolan i Malmö där studenter var mentorer åt ungdomar som var relativt nyanlända till Sverige. 

Näktergalen Personal (2012) var anställda vid Malmö högskola mentorer åt nyanlända akademiker som studerade SFI.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist