Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Poänggivande utbildningar - aktuellt kursutbud

Aktuellt kursutbud 2018

Vårterminen - anmälan är öppen

Scholarship of University Teaching
Högskolepoäng: 5
Kursspråk: engelska
Kursperiod: 22/1 - 26/3
Kursen ges som distansutbildning.

Tematisk högskolepedagogik, Bedömning
Högskolepoäng: 5
Kursspråk: svenska
Kursperiod: 9/4 - 4/6

Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund och avancerad nivå
Högskolepoäng: 5
Kursspråk: svenska
Kursperiod: 1/2 - 26/4

Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling
Högskolepoäng: 5
Kursspråk: svenska
Kursperiod: 4/4 - 19/9

Förvärvad högskolepedagogisk kompetens
Högskolepoäng: 3
Kursspråk: svenska
Kursperiod: 22/1 - 4/6
Kursen ges som distansutbildning.

Aktuellt kursutbud 2017

Kurserna är öppna för efteranmälan fram till en vecka innan kursstart om inget annat anges.

Höstterminen 

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning och arbetsintegrerat lärande på grund och avancerad nivå
Högskolepoäng: 5
Kursspråk: svenska
Kursperiod: 6/11 - 10/1 2018