Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Överklagan av beslut om behörighet

Om du anser att Malmö högskola gjort ett felaktigt beslut angående din behörighet till den utbildning du anmält dig till kan du överklaga beslutet. Beslut om meritvärdering går inte att överklaga.

Så överklagar du 

Det är först när antagningsbeskedet har skickats ut som du kan göra en överklagan. Överklagan ska vara Malmö högskola tillhanda senast tre veckor efter det att du fått ditt antagningsbesked.

Du överklagar ett beslut om behörighet genom att skriva en överklagan. Detta ska stå i din överklagan:

  • Ditt namn och personnummer
  • Vilka anmälningsalternativ överklagan gäller
  • Vilket eller vilka beslut du anser är felaktiga  
  • Varför du anser att beslutet ska ändras

Överklagan skickas till:

Överklagandenämnden för högskolan
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund

Detta händer efter att du skickat in din överklagan

Malmö högskola gör en omprövning av ditt ärende och kontrollerar om bedömningen av din behörighet varit felaktig.

  • Om Malmö högskola ändrar sitt beslut tilldelas du den plats i urvalet du skulle haft om du bedömts behörig från början. 
  • Om Malmö högskola inte ändrar sitt beslut skickas överklagan vidare till myndigheten Överklagandenämnden för högskolan. Överklagandenämnden för högskolan prövar om bedömningen av din behörighet varit felaktig.

Läs mer om överklagan på Antagning.se

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist