Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

För dig som har utländska betyg eller meriter

Om du har utländska gymnasiala eller akademiska meriter är det viktigt att du bifogar dessa med din anmälan. Utländska meriter kan ge dig behörighet och bättre urvalsvärden. 

Om du har gymnasiebetyg från annat land än Sverige

Om du har gymnasiebetyg från ett annat land än Sverige ska du bifoga dem till din anmälan till utbildning via Antagning.se. Kom ihåg att det kan finnas krav på svenska, engelska och matematik som inte nödvändigtvis uppfylls av ditt utländska gymnasiebetyg. 

Läs mer om utländsk gymnasieutbildning på Antagning.se

Om du har akademiska meriter från annat land än Sverige

Om du har utländska akademiska meriter är det viktigt att du bifogar intyg över kurserna som ingår i din examen, samt ditt examensbevis. För att Malmö högskola ska kunna bedöma din utbildning behövs information om vilka kurser du har läst och i vilken omfattning.

Översättning av dokument

Utländska meritdokument måste i vissa fall översättas. Översättning ska ske av auktoriserad översättare. Du måste bifoga både kopia på original och översättningen till din ansökan på Antagning.se.

Läs mer om vilka dokument du ska skicka in

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist