Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samarbeta med högskolans studenter

studentsamarbeten

Nedan är några av de kurser som just nu söker samarbetspartners. Hittar du ingen kurs som passar eller vill du göra en intresseanmälan utifrån ditt företags eller organisations specifika behov? Kontakta oss!

Examensarbeten inom Internet of Things

1–2 stud | 20 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan senast 31 okt 2017

Sysslar du med uppkopplade och inbyggda datasystem? Studenterna på högskoleingenjörsprogrammet Datateknik och mobil IT ska snart göra sina examensarbeten. De söker partners för samarbeten och kan hjälpa till med att ta fram prototyper och utföra tester.

Stadsplanerare söker data för analys

1 stud | 4 veckor | Kandidat termin 4 | Anmälan senast 1 jan 2018

Vill du vara med och forma framtidens städer tillsammans med våra studenter? Nu kan du som arbetar med byggd miljö och stadsplanering få en frågeställning analyserad av framtidens planerare. Med hjälp av GIS bearbetar samhällsplanerarstudenter din organisations data och ger nya infallsvinklar på någon av era utmaningar.

Designstudenter tar sig an kommunikationsproblem

40 stud | 20 veckor | Kandidat år 2 | Anmälan senast 15 jan 2018

Behöver du idéer för hur man kan lösa ett kommunikationsproblem i din organisation? Genom en dynamisk designprocess kan våra Grafisk design-studenter utveckla koncept för hur problemet kan lösas.

Teknikstudenter driver mjukvaruprojekt

5–7 stud | 10 veckor | Kandidat termin 4 | Anmälan senast 1 mars 2018

Vad händer när en informationsarkitekt och spelutvecklare utvecklar ett IT-system tillsammans? Addera en datavetare och systemutvecklare och du har en grupp som kan utreda komplexa problem från olika perspektiv. Bli beställare av ett IT-projekt och ta reda på vad som kan ske i mötet med våra studenter.

Studenter inom projektledning söker uppdrag

3–7 stud | 20 veckor | Anmälan sker löpande

Välgörenhetsinsamlingar och en donationskampanj för bröstmjölk. Konstutställningar och matåtervinningskoncept. Detta är några av de projekt studenterna inom projektledning tidigare jobbat med. Välkommen med dina problem!

Mediestudenters perspektiv på kommunikationsproblem

5–10 stud | 2–6 veckor | Kandidat år 1 | Anmälan sker löpande

En grupp medievetare vill samarbeta med dig som sysslar med innovations- och entreprenörskapsfrågor. De kan ta sig an problem av typen hur man bygger engagemang online, eller ge nya perspektiv på en kommunikationssatsning.

Få nya perspektiv på din utmaning genom ett innovationsprojekt

4–5 stud | 15 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan sker löpande

Har du och din organisation ett problem eller utmaning som ni inte ser en uppenbar lösning på? Ta då chansen att se problemet i nytt ljus med hjälp av ett team nyfikna och engagerade studenter som läser kursen Innovationsprojekt.

Nya perspektiv på dagens och morgondagens transportnäring

2–3 stud alt. enskilt | 16–20 veckor | Kandidat år 3 | Anmälan sker löpande 

Den nya ekonomin ställer helt nya krav på transportsektorn. Kanske har din organisation utmaningar som ni inte ser tydliga lösningar på? Våra studenter på programmet Transport Management har breda, flervetenskapliga kompetenser som är nödvändiga i dagens och morgondagens transportnäring och kan bidra med nya infallsvinklar och perspektiv på era problem.


Vill du som kursansvarig nå fler samarbetspartners?

 

Fyll i formuläret "Samarbeta med externa aktörer inom kurs"


Med hjälp av finansiering från Tillväxtverket publicerar Malmö högskola kurser som söker samarbetspartners löpande på denna webbsida.

TILLV Finansiering RGB Bla

Senast uppdaterad av Michael Gustafson