Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Goda exempel

Tillsammans med andra aktörer bidrar högskolan till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar. För att lyckas med det måste forskning och utbildning av hög kvalitet kombineras med ett utmaningsbaserat förhållningssätt, ett tydligt samhällsengagemang och framförallt ett nära samarbete med olika aktörer i samhället.

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling krävs att Malmö högskola är öppen, lyhörd och beredd till förändring och utveckling. Malmö högskola samarbetar med en mångfald av aktörer regionalt, nationellt och internationellt. 

På denna sida har vi samlat några goda exempel på samverkansprojekt.

Senast uppdaterad av Johanna Svensson