Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Stöd Malmö högskola

Tidigare studenter som ger av sin tid och erfarenhet är ytterst viktiga för Malmö högskolas fortsatta framgång. Att engagera dig i Malmö högskolas verksamhet och Alumni & Vänner är inte bara en chans för dig att ge något tillbaka. Det är också en möjlighet för dig att återknyta kontakten med Malmö högskola, bygga upp värdefulla nätverk för dig och din organisation och att utvecklas som person.

Kom ihåg att oavsett om du kan avvara en timme eller dag en gång eller vara involverad mer regelbundet, så kan ditt engagemang verkligen göra skillnad.

Alumni & Vänner erbjuder dig ett antal möjligheter att engagera dig – från att vara mentor till att starta upp en alumnförening. Möjligheterna är inte på något sätt begränsade till de som finns listade nedan. Om du har förslag på andra sätt att engagera dig i Malmö högskolas verksamhet, kontakta oss gärna.

Starta upp en alumniförening

Alumnföreningar ger värdefulla möjligheter och upplevelser för våra alumner. Att vara aktiv i en alumnförening ger dig möjlighet att utveckla din karriär, nätverka och ha roligt tillsammans med likasinnade.

Malmö högskolas alumnföreningar samlar alumner som delar ett intresse, en utbildningsbakgrund (program eller ämne) eller en geografisk plats. Föreningarna leds av frivilliga alumner med stöd från Alumni & Vänner.

Mentorskap

Att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till en nuvarande student på Malmö högskola kan vara en mycket givande upplevelse.

Arrangera en återträff

Oavsett om det var fem eller femton år sedan du studerade på Malmö högskola, så är det alltid en minnesvärd upplevelse att samla den gamla klassen till en återträff. Vi på Alumni & Vänner kan hjälpa till med praktiska detaljer och ge tips och råd om hur du arrangerar ett bra event.

Läs mer under Återträffar 

Ställ upp som gästföreläsare och inspiratör

Vi på Alumni & Vänner blir ofta tillfrågade om vi kan föreslå alumner som kan tala på karriärevent, seminarier och andra aktiviteter som arrangeras på våra olika campus.

Om du vill delta, kontakta oss och berätta om din bakgrund och vad du gör nu.

Skänk en gåva till Malmö högskola

Som alumn eller vän har du också möjlighet att visa ditt stöd genom att skänka en finansiell gåva. Stort eller litet har ingen betydelse, ditt bidrag är till stor nytta för Malmö högskolas forskning, utbildning och studentverksamhet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Annonsera exjobb i Future Finder

I Future Finder annonserar du internships, säsongs- och extrajobb utan kostnad riktade till nuvarande studenter vid Malmö högskola, men även exjobb och projektarbeten.

Till Future Finder

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt