Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Välkommen till Alumni & Vänner

Alumni & Vänner är Malmö högskolas mötesplats för tidigare studenter, forskare, anställda och andra intresserade. Här kan du hålla kontakten med gamla vänner, hitta nya kontakter, gå på seminarier, återträffar och andra events. Du kan dessutom ta del av det senaste inom Malmö högskolas utbildning, forskning och samverkan. Här finns även grupper inom nätverket utifrån våra fakulteter och utbildningar. På så sätt hittar du som läst hos oss lättare dina gamla kursare.

Som medlem erbjuds du:

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om allt som händer på Malmö högskola
  • Temadagar för olika yrkesgrupper
  • Seminarier och events med högaktuella forskare
  • Möjlighet att delta i ett nätverk med andra medlemmar i Alumni & Vänner
  • Alumni & Vänners nyhetsbrev
  • Delta i, och hjälp till att arrangera återträffar
  • Ta del av våra alumnundersökningar
  • Delta på våra karriärevents

Det är helt kostnadsfritt att vara med i Alumni & Vänner.

Senast uppdaterad av Anna Bogeskär Brandt