Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samverkan header

Samverka med Malmö högskola

Samverka med Malmö högskola

Vi utvecklar samhället

Malmö högskola är ett aktivt nav för samhällsnyttig forskning, utbildning och innovation. Vi bidrar till att identifiera och skapa lösningar på samhällets utmaningar och till hållbar tillväxt och utveckling genom samarbeten med näringsliv, offentlig eller idéburen sektor. Denna sida ger en överblick över olika typer av samarbetsformer.


”Malmö högskola är öppen för, och tar initiativ till, samverkan med aktörer utanför högskolan för att identifiera framtidens samhällsutmaningar.”