Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publicera din avhandling

UNDER ARBETETS GÅNG 

Skrivmallar för din avhandling

Avhandlingar på Malmö högskola är alla skrivna i samma mall för att hålla ett enhetligt utseende. Mallen finns för Word och InDesign och kan laddas ner från webbplatsen. Behöver du råd och stöd med att bearbeta din text, illustrationer, tabeller etc. i mallen? Biblioteket arrangerar kurser samt erbjuder support, se Kurser för personal för anmälan och kontaktinformation. 

Hantera dina referenser

Ett bra sätt att hålla ordning på sina referenser under avhandlingsarbetet är att använda någon form av referenshanteringsprogram. På Malmö högskola har vi en campuslicens på det webbaserade programmet RefWorks. Det innebär att du kan använda det helt gratis. Biblioteket erbjuder kurser och support i programmet för dig som är intresserad.

PRODUKTION AV DIN AVHANDLING

Skaffa ISBN till din avhandling

ISBN är det unika nummer som varje bok får inför publicering. Tilldelning av ISBN till din avhandling kan du få hjälp med av Jenny Widmark på biblioteket. I vissa fall finns samma funktion även ute på din fakultet.

Löpnummer och ISSN

Alla avhandlingar på högskolan publiceras i någon av högskolans publikationsserier. Du ska därför ha ett löpnummer i aktuell serie samt, i förekommande fall (alla serier har inte ISSN), också ha ett ISSN för serien. Dessa två får du via den som är ansvarig för serien på din fakultet.

MUEP Steg för steg

Registrera dina uppgifter i MUEP

Inför offertförfrågan och publicering av din avhandling börjar du med att registrera uppgifterna om din text i MUEP (Malmö University Electronic Publishing). Du laddar vid detta tillfälle inte upp något fulltextdokument utan fulltexten läggs in i efterhand när texten är helt klar och omslaget färdigt. När du registrerat dina uppgifter och uppgifterna validerats kommer ett handle-nummer att skickas till din e-post, detta ska anges i offertförfrågan till Holmbergs.

Vad är ett Handle-nummer?

I likhet med ISBN är handle-numret en unik siffersträng för din avhandling. Handle-nummer får du automatiskt efter inmatning i MUEP. Handle-nummer skall uppges i offertförfrågan till Holmbergs.

Offertförfrågan Holmbergs

Inför publicering kontaktar du institutionen eller redaktionsrådet på ditt område för att få ett godkännande om att gå vidare med offertförfrågan.

Holmbergs är högskolans upphandlade tryckeri och sköter tryckning, e-boksproduktion och distribution av avhandlingar. Läs mer i högskolans avtal med Holmbergs, här hittar du också prisexempel för produktion.

Holmbergs behöver ditt färdiga manus minst tre veckor före spikningsdatum.

I samband med offerten ska du bl.a. uppge handlenummer och ISBN till din avhandling. Se ovanstående rubriker för information om hur du ska gå tillväga.

Offertförfrågan görs via ett webbformulär. När du har skickat in din offertförfrågan återkommer Holmbergs till dig med en skriftlig offert och en tidplan för produktion av din avhandling. Du tackar ja till offerten genom att skicka ett mail med en beställning till Holmbergs till malmo.hogskola@holmbergs.com. Därefter börjar Holmbergs tillsammans med dig arbetet att ta fram den slutliga utformningen av din avhandling. Det innebär att du kommer att ha kontinuerlig kontakt med Holmbergs till dess att avhandlingens utformning är färdig.

Produktion hos Holmbergs

Under produktionens gång kan det upptäckas att Holmbergs måste bistå med fler tilläggstjänster än först beräknat. Det är viktigt att du tar ansvar för att kostnaden för sådana tjänster godkänns av din fakultet.

När din avhandling är redo för produktion och/eller distribution kommer du att få ett godkännandeavtal för underskrift från Holmbergs. När detta är klart trycks och distribueras avhandlingen av Holmbergs, samt görs tillgänglig i MUEP.

Försäljning av avhandling

Du behöver tänka över om du vill ha din avhandling till försäljning. Det finns då två varianter:

1. Kostnadsfritt görs din avhandling beställningsbar via en widget (webbshopsfunktion) i MUEP, se exempel på publikation med widget i MUEP, samt via högskolans widgetshop för publikationer. Denna widget får du också tillgång till och kan lägga på vilken hemsida du vill, utom högskolans eftersom javascript där är avstängd. För högskolans webb kan du istället använda en länk.

2. För en kostnad av 300:- (detta faktureras dig) läggs avhandlingen också in i bokhandelns databas över beställningsbara titlar och din avhandling kan då köpas via ex Bokus, Adlibris samt vanliga fysiska boklådor.

För försäljningen sluter du ett avtal med högskolan som sedan uppdrar åt upphandlad leverantör (Holmbergs) att ombesörja detta.

Senast uppdaterad av Maria Brandström